Smygfotografering igen

Jag har tidigare skrivit om ett förslag till lag mot smygfotografering och varit delvis kritisk.

Ni har detta förslag gått vidare till en lagrådsremiss om Kränkande fotografering. Se artikel i DN.

Tyvärr har lagförslaget blivit sämre under processens gång. I det ursprungliga förslaget (Ds 2011:1) gjorde man tydlig skillnad mellan å ena sidan fotografering på enskild plats som bostad eller toalett, och å andra sida på offentlig plats. Nu har man tyvärr helt tagit bort denna distinktion och förslår detta:

Den som olovligen fotograferar eller annars med tekniskt hjälpmedel tar upp bild av någon under förhållanden där den fotograferade är särskilt utsatt eller på ett sätt som är påträngande eller dolt, döms, om gärningen är ägnad att allvarligt kränka den fotograferades personliga integritet, för kränkande fotografering till böter eller fängelse i högst två år.

Till ansvar ska inte dömas om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig.

Första stycket gäller inte den som fotograferar eller annars med tekniskt hjälpmedel tar upp bild av någon som ett led i en myndighets verksamhet.

Det blir en väldigt luddig lag som lämnar fältet vidöppet för godtycke vid tillämpningen. Alla som fotograferar någon person, även på offentlig plats, kan teoretiskt sätt bryta mot denna lag om den som blir fotograferad inte gett uttryckligt tillstånd till fotograferingen. Detta är ett hot mot yttrandefriheten och bör inte genomföras, jag hoppas att Lagrådet protesterar.

DN:s ledarsida applåderar den nya lagen och uppmanar dess kritiker att komma med ett bättre förslag.

Det har flera av kritikerna redan gjort, men vi tar den igen: Inför första delen av förslaget i Ds 2011:1 som lyder:

Den som olovligen, på ett sätt som är ägnat att kränka den enskildes personliga integritet, fotograferar eller annars med tekniskt hjälpmedel tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller i ett annat liknande utrymme, döms för olovlig fotografering till böter eller fängelse i högst ett år.

Läs även Mark Klamberg.

3 kommentarer to “Smygfotografering igen”

  1. Anonym säger:

    Har en fråga om smygfotografering.

    Är det olagligt att smygfota barn utanför skolor och förskolor?

    Har nämligen sett en del sjuka typer som har gjort det.

  2. Mikael Ståldal » Arkiv » Nu blev det rätt om smygfotografering säger:

    […] Regeringen har tidigare lagt fram ett väldigt långtgående förbud mot kränkande fotografering som fick hård kritik från flera håll, bl.a. av Lagrådet och av mig i tidigare inlägg. […]