Kärnkraften är fortfarande inte subventionerad

Regeringen har nu, efter lång betänketid, kommit fram till att kärnkraften i Sverige inte är subventionerad och att det inte krävs några lag- eller regeländringar för att se till att så är fallet. Se artikel i SvD och DN.

I vanlig ordning så försöker Miljöpartiet göra gällande att kärnkraften är subventionerad genom alltför låga försäkringskrav mot olyckor och vill att staten ska kunna ta tillgångarna inte bara i det bolag som äger reaktorerna utan även tillgångarna i ägarbolagets moderbolag som skadestånd vid en eventuell olycka. Detta kallas ansvarsgenombrott och är ett avsteg från de normala principer om begränsat ansvar som gäller för aktiebolag.

Jag skulle i och för sig inte ha något emot att man införde en generell regel om ansvarsgenombrott för skadestånd till tredje part, men det ska i så fall gälla all form av energiproduktion och annan industriell verksamhet, inte bara kärnkraft. Se tidigare inlägg om detta.

Och som jag skrivit tidigare är det inte rimligt att betrakta frånvaron av ansvarsgenombrott som en subvention av kärnkraften eftersom all annan form av energiproduktion lyder under samma regler.

7 kommentarer to “Kärnkraften är fortfarande inte subventionerad”

 1. Mats Henricson säger:

  Fast jämförelsen är ju inte rimlig, tycker jag. Om ett vindkraftverk havererar, säg att rotorn lossnar, så är det en del träd som pajar, kanske en ren, i värsta fall några döda människor. Sådant kan man försäkra sig mot, till rimliga kostnader.

  Men vad skulle det kosta om kärnkraftverkens ägare var tvungna att försäkra sig mot de skador som åsamkades av Tjernobyl eller Fukoshima? De skulle bli för dyra. Eller hur?

  Staten i gamla Sovjet och Japan tar den kostnaden, alltså var kärnkraftverken i dessa två fall subventionerad.

 2. Mats Henricson säger:

  Sedan tror jag du menar “låga”, inte “långa”.

 3. Mikael Ståldal säger:

  Mats,

  Jämför kärnkraftverk med storskalig vattenkraft, kemisk industri och oljeutvinning. Är dessa också subventionerade? Om ja, bör de vara det?

  Se tidigare inlägg.

  (Ja, det ska vara “låga” och inte “långa”.)

 4. Edis säger:

  Mats,

  Fast kostnaden att försäkra sig mot något är summan av försäkringsutbetalningarnas storlek och hur ofta de sker. Så på så sätt behöver inte en verksamhet som kan orsaka potentiellt väldigt dyra skador vara dyrare att försäkra än sådana där kostnaden vid en skada är mycket lägre, men där skador inträffar betydligt oftare.

  Kostnader för olyckor är också bara en del av de kostnader som kan drabba tredje part av en viss verksamhet. Bygger man exempelvis ett vindkraftverk nära bebyggelse så kommer de som bor i närheten att drabbas av buller, något de inte får någon ersättning för. Att jämföra buller med kärnkraftsolyckor kan tyckas löjligt, men om man ser de ekonomiska skadorna per producerad kWh så kan de faktiskt vara större, det var i alla fall vad ExternE studien kom fram till.

 5. Peter W säger:

  “Kärnkraften är fortfarande inte subventionerad” det låter som en gammal repig skiva…. Det är bara skenant att älta som ni gör. Det är helt tveklöst en statssubvention. Studera ekonomi! (Det samma är det med militäroperationer, vattenkraft etc. även om storleken är svår att bestämma och varierar stort, men det bevisar inte tesen)

 6. Mikael Ståldal säger:

  Peter,

  Det är möjligt att jag låter lite tjatig, det beror på att kärnkraftsmotståndarna ältar om att kärnkraften skulle vara subventionerad.

Lämna en kommentar(detta är en captcha)