Föredömlig finsk sexköpslag

Som jag skrivit tidigare så tycker jag att den svenska sexköpslagen (Brottsbalken 6:11) är för bred och bör göras om till ett förbud mot att köpa sexuella tjänster av tvångsprostituerade (traffickingoffer).

Jag har nu upptäckt att Finland har precis en sådan lag, § 20:8 i den finska strafflagen:

Utnyttjande av person som är föremål för sexhandel

Den som genom att utlova eller ge en ersättning som representerar ett direkt ekonomiskt värde får någon som är föremål för ett brott som avses i 9 eller 9 a § eller i 25 kap. 3 eller 3 a § att ha samlag eller företa en därmed jämförlig sexuell handling skall, om gärningen inte utgör brott enligt 8 a §, för utnyttjande av person som är föremål för sexhandel dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

För utnyttjande av person som är föremål för sexhandel döms också den som drar fördel av en ersättning enligt 1 mom. som utlovats eller getts av en tredje part genom att ha samlag eller företa en därmed jämförlig sexuell handling med en person som är föremål för ett brott som avses i nämnda moment.

Försök är straffbart.

En liknande lag bör ersätta den svenska sexköpslagen. Dock så tycker jag att straffskalan kan vara lite tuffare, upp till 1 års fängelse.

Kommentarer är avstängda.