Var mycket försiktig med korttidsarbeten

Regeringen har tidigare sagt sig varit beredd att införa korttidsarbeten i form av statligt stöd till företag som i en ekonomisk krissituation tillfälligt sänker löner och arbetstid för personalen. En utredning om detta pågår. En knäckfråga är hur man ska avgöra när det är läge att ta till denna åtgärd.

Socialdemokraterna tycker att det nu, efter den senaste tidens varsel, är läge att ta till korttidsarbeten och uppmanar regeringen att skynda på. Se artikel i SvD och Dagens Industri

Regeringen är dock avvaktande och vill vara mycket restriktiv.

Som jag skrivit tidigare så är detta inget som staten bör syssla med över huvud taget. Det riskerar att fördröja önskad strukturomvandling och effektivisering. Det är bättre att staten hjälper de som blivit av med sina jobb att snabbt hitta ett nytt jobb. Lägg de statliga resurser på vidareutbildning och omskolning av de arbetslösa istället. Och inför en allmän arbetslöshetsförsäkring så att de som förlorar sina jobb inte riskerar behöva sälja huset omgående.

Men om man ändå ska ha korttidsarbeten så är det bättre ju mer restriktivt och sällan det utnyttjas. Därför är regeringens avvaktande linje bättre än att vilja ta till detta på mer lösa boliner som Socialdemokraterna önskar.

Lämna en kommentar(detta är en captcha)