Våldsamma föräldrar bör inte få vårdnad

Enligt en debattartikel på SvD Brännpunkt så förekommer det att domstolar i vårdnadstvister beslutar om delad vårdnad trots att ena föräldern tidigare är dömd för misshandel inom familjen och att både barnet och den andra föräldern uttrycker oro för upprepat våld.

Om det stämmer så är det anmärkningsvärt och det är hög tid att se över lagstiftningen.

Om en av föräldrarna i en vårdnadstvist tidigare blivit dömd för våld, hot eller sexuellt övergrepp mot sitt barn eller sin partner så borde detta betraktas som en kraftigt försvårande omständighet. Om den icke-våldsamma föräldern yrkar på ensam vårdnad (och inte själv är uppenbart olämplig som vårdnadshavare av något annat skäl) så har jag svårt se någon rimlig anledning för domstolen att göra annat än att gå den icke-våldsamma föräldern till mötes.

Däremot så bör inte det domstolen utan vidare tro på barnets eller den ena förälderns påstående om våldsamhet ifall detta inte kan styrkas.

Det verkar som om svenska myndigheter lägger lite för stor vikt vid att barn absolut ska tas hand om av båda sina biologiska föräldrar, se även tidigare inlägg på detta tema.

3 kommentarer to “Våldsamma föräldrar bör inte få vårdnad”

 1. Helene Johansson säger:

  Tyvärr var den debattartikeln behäftad med så många felaktigheter att den knappast hade någon trovärdighet. Väldigt pinsamt för SvD. Artikeln tog upp en fruktansvärd historia om en liten flicka som alltid fick utstå sexuella övergrepp vid umgängen med pappan. Flickan gick fortfarande i mellanstadiet. Detta hade familjedomstolen beslutat.

  Fakta är att barn i Sverige inte lämnas ut till umgänge om det finns någon misstanke om övergrepp, att barn från tio års ålder efter en bedömning av deras mognad kan bestämma själv om de vill vara med om umgängen. Dessutom finns inga familjedomstolar i Sverige även om de diskuterats de senaste åren.

  Syftet med debattartikeln är att påverka i riktning att pappor per definition är skyldiga om någon påstår detta. Man ska döma barn efter kön och inte låta en domstol avgöra om de är skyldiga eller ej.

  Tyvärr vårdnadstvisterna ökat snabbt i antal sedan 2006 och är nu 4 500 – 5000 per år. De handlar alltid om att ena föräldern inte ska få träffa sina barn. Hur många barn som är indragna i varje vårdnadstvist vet ingen men en rimlig gissning är 7-9 000.

 2. Mikael Ståldal säger:

  Att utan bevis utgå ifrån att ena föräldern har begått övergrepp bara för att den andra föräldern eller barnet påstår detta är definitivt inget som jag stödjer.

  Och om det förekommer övergrepp ska man inte heller utgå ifrån att det alltid är pappan/mannen som är förövaren, även om det är vanligast.

  Däremot är det rimligt att befara återfall ifall det finns tidigare bevisade övergrepp.

Lämna en kommentar(detta är en captcha)