Våldsamma föräldrar bör inte få vårdnad

Mikael Ståldal