Ekologisk odling och begravning på Järvafältet

Efter att 4H-gården gick i konkurs så har markägaren Stockholms stad låtit Naturskog AB ta över arrendet av Hästa gård på Järvafältet. Naturskog tänker ha 60 får, 100 kor och några hästar.

I lokaltidningen Norra Sidan kan man läsa att organisationen DGF utan tillstånd började en ekologisk grönsaksodling och uppfödning av kycklingar och kaniner på området. Nu vill dock Naturskog bli av med dem och tar hjälp av kronofogden för avhysning.

Samtidigt läser jag att planerna på att anlägga en begravningsplats på Järvafältet (inte långt ifrån Hästa gård) har stött på patrull och blivit försenat och kraftigt fördyrat p.g.a. att markförhållandena visade sig vara betydligt sämre än vad man initialt trodde.

Jag tycker inte att det är OK att utan tillstånd börja odla grönsaker på någon annans mark. Men det är ändå synd att grönsaksodlingen försvinner, för jag tycker att DGF:s grönsaker, kycklingar och kaniner passar mycket bättre i området än Naturskogs får, kor och hästar.

Som jag skrivit tidigare så ser jag gärna att man bebygger delar av Järvafältet, och att något fullskaligt jordbruk inte hör hemma i en stad. Men grönsaksodling och uppfödning av mindre djur som kaniner och kycklingar går att göra i mindre skala och blir mycket lättare att integrera i en urban miljö, och det är alltså att föredra framför Naturskogs verksamhet.

Jag är också rädd för att begravningsplatsen kommer lägga en död hand över området och bli ett hinder för vidare utveckling. När det nu visat sig att det blir synnerligen dyrt så bör man ompröva planen och överväga att bygga begravningsplats på något helt annat ställe istället.

2 kommentarer to “Ekologisk odling och begravning på Järvafältet”

  1. Mikael Ståldal » Arkiv » Begrav planerna på begavningsplats säger:

    […] Se tidigare inlägg. […]

Lämna en kommentar(detta är en captcha)