Lagstiftning är bättre än operatörsgodtycke

Mikael Ståldal