Nej är inte alltid nej enligt hovrätten

Då har hovsrättsdomen i våldtäktsmålet som jag skrev om tidigare kommit, se artikel i Metro.

Hovrätten friar den åtalade mannen på samma grunder som tingsrätten. Det var förvisso objektivt sett våldtäkt, men mannen insåg inte att kvinnan inte ville, och hade därför inte uppsåt.

Precis som tidigare så håller jag med kritikerna att det ställs orimligt höga krav på uppsåt i våldtäktsfall. Då tingsrätt och hovrätt samstämmigt tolkar gällande lagstiftning på detta sätt så är det hög tid att överväga lagändring.

Jag tycker fortfarande inte att det är någon bra idé att införa samtyckeskrav enligt SOU 2010:71. Det riskerar medföra negativa bieffekter, och skulle troligtvis inte ens hjälpa i detta fall.

Istället bör man undersöka om det går att mildra uppsåtskravet och införa “oaktsamt våldtäktsbrott”. Det är bra att justitieministern öppnar för det.

Läs även Oisín Cantwell i Aftonbladet. Och Anna Troberg.

Detta fall visar också på att vi behöver en offentlig debatt om sexualmoral, frikopplad från juridiken.

Kommentarer är avstängda.