Penningpolitik vid vägs ände

Riksbanken har nu sänkt reporäntan till 0 %, vilket aldrig skett tidigare i Sverige. Detta motiveras huvudsakligen med att inflationen är för låg.

Jag tror det är en riktigt dålig idé att sänka reporäntan till 0 %, i synnerhet i ett läge då ekonomin i stort går hyfsat.

Nu är det hög tid att se över Sveriges penningpolitik i grunden. Dagens inflationsmål förefaller inte fungera längre. Jag tror att tanken bakom inflationsmålet huvudsakligen var ett inflationen inte skulle bli för hög, men nu sänker man räntan med motiveringen att inflationen är för låg.

Långvarig deflation kan förvisso vara problematiskt och bör undvikas. Men jag kan inte se varför det skulle vara ett problem om inflationen stabiliseras på 1 % istället för 2 %. Och jag tycker inte heller att tillfällig deflation på några promille under några månader bör föranleda panikartade motreaktioner, inte så länge som ekonomin i övrigt fungerar hyfsat.

Se tidigare inlägg.

Kommentarer är avstängda.