Extraval till riksdagen

Som jag skrivit tidigare så var jag i huvudsak positiv till Decemberöverenskommelsen. Det innebär att jag tycker att det var svårt att se hur partierna i riksdagen – och i synnerhet Alliansen – hade kunnat agera bättre givet den situation som då rådde med S+MP-regering, alliansbudget och hot om extraval från statsminister Stefan Löfven (S).

Däremot finns det anledning att vara kritisk till hur partierna i riksdagen agerade tidigare, från valet i höstas fram till och med budgetomröstningen och statsministerns hot om extraval. Vi bör fundera över vad man kan göra för att undvika att något liknande upprepas.

Enligt vår grundlag kan extraval till riksdagen dels ske om riksdagen fyra gånger misslyckas med att utse regering, och dels kan regeringen på eget bevåg besluta det.

Sverige har inte haft något extraval till riksdagen efter att den nuvarande grundlagen antogs 1974, och i år var första gången som regeringen hotade med att utlysa ett.

Jag tycker att man borde ändra grundlagen och frånta regeringen rätten att utlysa extraval. Regeringen ska vara helt underställd riksdagen, och bör inte ha möjlighet att upplösa riksdagen på eget bevåg. Och regeringen bör inte kunna använda hot om extraval som påtryckningsmedel i förhandlingar med andra partier i riksdagen.

Det räcker med att extraval utlyses om riksdagen fyra gånger misslyckas med att utse regering.

Kommentarer är avstängda.