Penningpolitik och energiskatter

Riksbanken har nu beslutat att sänka reporäntan ytterligare till -0.25 %.

Att ha negativ ränta är helt galet och riskerar leda till stora problem framöver. Riksbanken måste sluta med att kopiera alla dumheter som ECB gör, och vi behöver släppa fixeringen vid att inflationen till varje pris måste vara 2 %. Läs även Andreas Cervenka i SvD.

Då det verkar som om fallande priser på fossil energi är en stor del av orsaken till dagens låga inflation så finns det en uppenbar lösning på problemet, nämligen höjda energiskatter. De ökade skatteintäkterka skulle kunna användas för ökade offentliga investeringar utan att detta leder till ökade budgetunderskott och statsskuld. Detta torde vara ett mycket effektivare sätt att undvika deflation än extrem penningpolitik med tveksam verkan. Dessutom är det säkerhetspolitiskt gynnsamt, se tidigare inlägg om detta.

Generellt så tror jag inte att det är någon bra idé att från statligt håll (regering eller riksbank) försöka finjustera abstrakta ekonomiska parametrar som inflation eller tillväxt. Det är bättre att låta så mycket som möjligt justera sig själv på marknaden.

Istället bör man identifiera vilka konkreta problem som finns och försöka åtgärda dessa med avgränsade och träffsäkra åtgärder. Låg inflation är inte något konkret problem, och riksbankens reporänta är inte någon avgränsad åtgärd.

Se tidigare inlägg.

Kommentarer är avstängda.