Låt elbilar vara tysta

Enligt en artikel i Ny Teknik så finns det EU-regler som säger att alla elbilar (och andra elfordon) som säljs från 2019 måste ge i från sig ljud när de kör i låga hastigheter (upp till 30 km/h). Anledningen sägs vara att elbilar annars är väldigt tysta i låga hastigheter och därför blir farliga för oskyddade trafikanter som inte märker när de närmar sig.

Helt idiotisk regel. Trafikbuller är ett stort trivsel- och hälsoproblem i städer, och elbilar vore ett bra sätt att minska det. Men nu kommer EU med relger som tar bort denna fördel med elbilar.

Jag tror att trafiksäkerhetsaspekten är överdriven. I låga hastigheter finns det möjlighet för elbilarnas förare att bromsa eller väja och därmed undvika att köra på oskyddade trafikanter.

Och om detta verkligen skulle vara ett problem idag så borde man istället kräva att elbilarna får system som automatiskt bromsar om de är på väg att köra på någon. Med tanke på den intensiva forskningen av självkörande bilar så är jag säker på att det till 2019 kommer finnas tillförlitliga system som kan upptäcka oskyddade trafikanter och automatiskt bromsa för att undvika kollision.

Se tidigare inlägg.

Kommentarer är avstängda.