Trängselskatt på Essingeleden

Vid årsskiftet höjs trängselskatten i Stockholm och utvidgas till att även omfatta Essingeleden.

Det är hög tid att höja trängselskatten i Stockholms innerstad. Den har nu legat på samma nivå sedan den infördes 2007, och för att behålla den positiva effekten i form av minskad trängsel och förbättrad luftkvalitet så behöver den justeras emellanåt.

Det är också rimligt att införa trängselskatt på Essingeleden då den också lider av trängsel.

Jag är dock lite oroad av att det inte blir större avgiftsskillnad mellan att åka på Essingeleden och i övriga innerstaden. Det finns risk att trafiken i vissa delar av innerstaden ökar när den minskar på Essingeleden. Jag skulle önska en något lägre nivå på trängselskatten på Essingeleden till att börja med.

För övrigt så bör man varje år utvärdera effekterna av trängselskatten och överväga justering av nivåerna.

När Förbifart Stockholm öppnas bör trängselskatten på Essingeleden höjas för att styra trafik mot Förbifarten. (Jag tycker för att Förbifart Stockholm är en dålig idé och att den inte bör byggas, men om den nu ändå byggs så bör man göra det bästa av situationen.)

Kommentarer är avstängda.