Dags att skrota Förbifarten

Enligt Trafikverket så kommer Förbifart Stockholm kosta knappt 28 miljarder kronor, men enligt en ny beräkning visar det sig att det snarare kommer landa på 44 miljarder kronor.

Med tanke på att stora vägprojekt i Sverige nuförtiden tenderar att bli dyra skrytbyggen och kosta mer än vad man trott, vilket vi senast såg med Södra Länken, så är det högst troligt att denna nya beräkning stämmer.

Det är tänkt att Förbifarten ska finansieras med intäkterna från trängselskatten i Stockholm. Som jag skrivit tidigare är det ingen bra idé att koppla ihop trängselskatten med infrastrukturprojekt på detta sätt. Men om vi utgår från detta så kommer det nu alltså ta 40 år, till 2053, innan Förbifarten är betald med trängselskatteintäkter. Och håller man sig till denna princip så kommer det alltså bli svårt att få finansiering till andra infrastrukturprojekt i Stockholmsregionen de närmaste 40 åren.

Detta är inte längre rimligt, det är för dyrt. Det finns många andra infrastrukturprojekt i Stockholmsregionen där pengarna skulle göra mer nytta, som utbyggd tunnelbana åt olika håll.

Planerna på Förbifarten bör omgående skrotas för gott. Jag ser faktiskt ingen anledning att över huvud taget bygga nya stora bilvägar i Stockholmsregionen under överskådlig framtid.

Problem med trängsel på befintliga bilvägar bör hanteras genom att bygga ut kollektivtrafiken och skärpa styrmedel som trängselskatt och parkeringsavgifter.

Att bygga nya stora bilvägar är inte bara ett slöseri med skattepengar, det håller helt enkelt på att bli otidsenligt. För att inte tala om miljöproblemen som bilismen orsakar.

3 kommentarer to “Dags att skrota Förbifarten”

  1. Olof säger:

    Exakt samma variant av kalkyl ligger till grund för trängselskattefinansieringen av Västlänken i Göteborg. Den kostar ‘egentligen’ 26 Mdr som tas in för att finansiera 14 Mdr.

    Lustigt hur MP där inte verkar intresserat av att tala om den faktiska kostnaden… kanske man borde tala ihop sig på nationellt plan hur man skall ställa sig till friserade siffror.

  2. Mats Henricson säger:

    Men, tänk på bilarna! Hur ska de kunna ta sig fram utan denna väg?

Lämna en kommentar(detta är en captcha)