Rädda EU!

Per T Ohlsson skriver i Sydsvenskan en tankeväckande artikel Farväl till Europa? om EU:s framtida utmaningar.

Jag delar hans analys och farhågor. Det finns idag en reell risk att hela EU kommer att haverera på något sätt. Det vore djupt tragiskt. Dels för att vi då skulle förlora allt det som är bra med EU: fred, frihandel och fri rörlighet. Dels för att själva upplösningen skulle kunna bli tämligen smärtsam.

Jag tror att problemen i grund och botten består av att EU har utvecklats för snabbt och i fel ordning. Och varje kris har hanterats genom att man accelererat utvecklingen ytterligare.

Jämför med USA som redan för snart 150 år sedan hade gemensam utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik samt gemensam valuta. Men då hade de inte så mycket mer på federal nivå, inte ens penningpolitik i dagens mening.

Lösningen är att ta det lungt med ytterligare integration inom EU, och att under kontrollerade former rulla tillbaka de delar som är problematiska. Så kan vi bevara de delar som verkligen är viktiga.

Som jag skrivit tidigare bör Euron, ECB och ERM avskaffas, och de tidigare nationella valutorna återinföras med rörliga växelkurs. Ambitionerna på gemensam penningpolitik bör läggas på is.

Dagens situation med flyktingkris och återinförda gränskontroller här och var visar att Schengensamarbetet inte är hållbart, därför bör det rullas tillbaka. Däremot bör systemet med nationella ID-kort behållas så att EU-medborgare inte ska behöva pass för resa inom EU. Och givetvis ska vi behålla den fria rörligheten för personer inklusive Rörlighetsdirektivet för hela EU och EES+Schweiz.

Kanske bör man gå ännu längre i tillbakarullandet? En radikal idé vore att rulla tilbaka hela EU, från Maastrichtfördraget och framåt, och återgå till det gamla EG. I så fall måste man dock se till att det fungerar med dagens 28 medlemsstater samt bevara samarbetet med EES-länderna och Schweiz.

Kommentarer är avstängda.