Åldersgräns för p-piller

Petra Solberg beskriver i en debattartikel i Metro de svåra biverkningarna hon fick av att äta p-piller mellan 13 och 21 års ålder, och efterlyser åldersgräns.

En grupp gynekologer och barnmorskor replikerar.

Man kan mycket riktigt inte ta biverkningar från en enda person som intäkt för att införa generella regler, man måste undersöka hur vanligt det är.

Men mer intressant är Petra Solbergs beskrivning av hur vanligt och självklart det tycktes vara bland tonårstjejer att slentrianmässigt ta p-piller. Och jag tycker att gynekologerna och barnmorskorna bekräftar den bilden, de tycks ha en oynanserat positiv bild av p-piller och vara beredda att bidra till denna överkonsumtion bland tonårstjejer.

Alla medicinska preparat kan ha biverkningar, och p-piller har flera kända biverkningar. Därför ska man inte använda dem lättvindigt, utan bara när de verkligen behövs.

Hormonbaserade p-piller är dessutom miljöfarligt då hormonrester som går genom kroppen rinner rakt igenom reningsverken och påverkar livet i våra sjöar. Ytterligare ett skäl att begränsa användningen.

Därför bör man på allvar överväga att införa en åldersgräns på p-piller, förlagsvis på 18 år. Det bör göras undantag då de används för att behandla konkreta medicinska problem hos vissa individer, men då betraktas som ett receptbelagt läkemedel och bara få skrivas ut av läkare (inte av barnmorskor).

I vart fall bör man absolut inte subventionera p-piller för unga (eller några andra heller för den delen), se tidigare inlägg om detta.

Kommentarer är avstängda.