Panoramafrihet

Den ideella föreningen Wikimedia Sverige driver offentligkonst.se som samlar fotografier av skulpturer och andra konstverk i offentlig miljö i Sverige. För snart två år sedan stämde Bildupphovsrätt i Sverige (som företräder de konstnärer som gjort skulpturerna i fråga) Wikimedia Sverige för upphovsrättsintrång och menade att de inte har rätt att publicera fotografier av deras skulpturer på Internet utan tillstånd (och ekonomisk ersättning).

Nu har Högsta Domstolen fattat beslut och går på BUS linje.

Detta är mycket problematiskt och olyckligt. HD säger att det inte är tillåtet att sprida fotografier på offentliga skulpturer till allmänheten via Internet utan tillstånd från upphovsmannen. Detta även om det inte finns något kommersiellt intresse. Jag har svårt att tolka detta på annat sätt än att detta även skulle kunna omfatta när jag fotograferar en offentlig skulptur och lägger upp på denna blogg. Eller när vem som helst lägger upp ett sådant fotografi på Facebook, Instagram eller Twitter.

Så kan vi inte ha det. Upphovsrättslagen måste ändras så att det blir tydligt att fotografier på skulpturer och andra konstverk i offentlig miljö får spridas fritt, även över Internet, och utan att upphovsmannen har rätt till någon särskild ersättning för detta.

Upphovsmännen bakom skulpturerna ska få betalt en gång när verket ställs ut på offentlig plats, och denna ersättning ska täcka all framtida spridning genom fotografier.

Generellt så bör det vara så att den upphovsman som ställer ut sitt verk för allmän beskådan får tåla att vem som helst sprider det vidare, utan extra ersättning. Motsvarande bör gälla för t.ex. Public Service TV- och radio.

Passande nog har EU-kommissionen just nu en offentlig remissrunda om denna s.k. panoramafrihet. Om det blir ett EU-direktiv som tillåter panoramafrihet så kan det tvinga fram en sådan lagändring i Sverige.

Kommentarer är avstängda.