Rädda arbetskraftsinvandringen

Socialdemokraterna och LO går nu till attack mot den fria arbetskraftsinvandring som Sverige haft sedan 2008, se artiklar i DN.

På senare tid har ett antal fall där högkvalificerade arbetskraftsinvandrare blivit utvisade p.g.a. orimligt stelbenta regler uppmärksammats. Detta tar nu Socialdemokraterna och LO som intäkt för att vilja rulla tillbaka utvecklingen och återinföra den arbetsmarknadsprövning som rådde före 2008, alltså att staten ska avgöra vilka yrken som är bristyrken och vilka som är kvalificerade.

Det kan låta bra att prioritera arbetskraftsinvandring till kvalificerade bristyrken, t.ex. inom IT. Men om S+LO får bestämma så kommer det leda till att det blir i det närmaste omöjligt med arbetskraftsinvandring till yrken som staten inte betraktar som kvalificerade bristyrken.

Detta är principiellt fel. Det bör inte vara statens roll att avgöra vilka vilka yrken det råder brist i, eller vilka som är kvalificerade. Det bör vara upp till varje enskild arbetsgivare att avgöra från fall till fall.

Det finns andra sätt att hantera de problem vi ser idag, men den sittande socialdemokratiskt dominerade regeringen har hittills visat noll intresse för att göra något.

Till att börja med bör felaktiga villkor leda till att arbetsgivarna straffas istället för att arbetstagarna utvisas, se tidigare inlägg.

Långa handläggningstider bör hanteras genom att Migrationsverket ges mer resurser till att hantera arbetskraftsinvandring, och att dessa ökade resurser öronmärks till just arbetskraftsinvandring och inte används för att hantera asylinvandring. Mina förslag till en reformerad asylinvandring skulle frigöra resurser på Migrationsverket som kan användas till att hantera arbetskraftsinvandring.

Kommentarer är avstängda.