Hög tid att ta kontroll över gränsen

Den som utförde fredagens terrordåd i centrala Stockholm var en 39-årig man från Uzbekistan. Han kom till Sverige 2014 och sökte asyl, men fick avslag 16 juni 2016. Han lämnade dock inte landet utan avvek och har sedan dess levt som s.k. papperslös här. Sedan 24 februari har han varit efterlyst för att utvisas från Sverige. Dessutom har Säpo haft spaning på honom. Se artikel i DN.

Han är inte ensam, enligt Polisen finns det 12500 personer i liknande situation i Sverige, personer som fått avslag på ansökan om uppehållstillstånd och sedan avvikit och lever som papperslösa.

Det innebär inte att man bör misstänka alla papperslösa för att vara terrorister. Men det pekar på problemet med att våra myndigheter i praktiken har förlorat kontrollen på vilka som vistas i Sverige.

Enligt polisen är det också mycket svårt för dem att utvisa personer till just Uzbekistan, och så vitt jag förstått gäller samma sak för fler länder.

Detta innebär att det i praktiken är mer eller mindre fritt fram för vem som helst i hela världen som lyckas ta sig till Sveriges gränsa att leva här i frihet under lång tid. Det är bara att söka asyl, och sedan om/när ansökan avslås avvika. Förvisso får man då leva ett hårt liv som papperslös, men för många från t.ex. Uzbekistan kan det nog framstå som bättre än hemlandet. Risken för att bli utvisad med tvång förefaller rätt så låg. Svårigheten ligger i att ta sig från hemlandet till Sveriges gräns. Sveriges asylprövning är tämligen oviktig i sammanhanget.

Det har börjat debatteras hur utvisningen av asylsökande som fått avslag ska bli mer effektiv, samt hur man ska kunna prioritera dem som är potentiellt farliga. Det är bra, här finns mycket att göra. Men det borde också debatteras varför det idag finns så många personer som väntar på avvisning på fri fot i Sverige, och hur vi kan undvika att de blir fler framöver.

Som jag skrivit tidigare så borde Sverige helt sluta ta emot långväga asylsökande vid gränsen, och istället under ordnade former ta emot fler kvotflyktingar.

Om man inte är beredd att gå så långt så borde man se till att snabba upp asylprocessen avsevärt, och låta alla asylsökande bo på slutna förläggningar tills beslut är fattat, för att försvåra för dem att avvika vid avslag. Eller åtminstone använda elektronisk fotboja.

Dessutom bör dagens tillfälliga gränskontroller behållas tills vidare. Detta för att förhindra att folk kommer hit och direkt avviker, utan att ens söka asyl (det var inte helt ovanligt innan gränskontrollerna infördes).

Kommentarer är avstängda.