Korttidsarbete är fortfarande en dålig idé

Representanter för fackföreningar och arbetsgivare inom industrin välkomnar på DI Debatt förslaget om permanent system för statligt stöd till s.k. korttidsarbete. Debattörernas enda invändningar är att de vill göra systemet mer långtgående.

Förslaget handlar om att företag med tillfälliga ekonomiska problem ska kunna komma överens med sina anställda (via facket) om tillfälligt reducerad lön och arbetstid, och att staten ska betala en del av kostnaden för detta.

Som jag skrivit tidigare är statligt stöd till korttidsarbete en dålig idé, och bör inte förekomma över huvud taget. Att tro att en statlig myndighet kan pröva detta och undvika att nödvändig strukturomvandling bromsas är naivt, och påminner om socialisters tro på planekonomi. Faktum är att detta är en form av planekonomi light, och är precis som fullskalig planekonomi dömt att misslyckas.

En marknadsekonomi är dynamisk, och det går inte att förutse vilka företag som är livskraftiga, eller om ett ekonomiskt problem för ett företag är strukturellt eller tillfälligt. Det enda rimliga är att staten sätter upp generella regler som är transparenta och rättssäkra. Låt marknaden avgöra vilka företag som är livskraftiga, och låt de andra gå under. Tillfälliga ekonomiska problem i företag bör hanteras genom att någon som tror på den långsiktiga livskraften och lönsamheten investerar pengar i företaget, och om ingen tror på det bör företaget gå under.

Förslaget innebär statligt stöd till vissa företag, och detta kommer snedvrida konkurrensen. Det riskerar att otillbörligt gynna stora etablerade företag, och missgynna mindre och nyare företag.

Det bör givetvis vara tillåtet för företag med ekonomiska problem att komma överens med sina anställda om reducerad lön och arbetstid, tillfälligt eller permanent. Men detta bör skötas av arbetsmarknadens parter, utan statlig inblandning. Normalt sett brukar fack och arbetsgivare värna den svenska modellen, men inte den här gången. Egenintresset ljuger aldrig, brukar det sägas.

1 kommentar to “Korttidsarbete är fortfarande en dålig idé”

  1. Mikael Ståldal säger:

    Debattartikel om detta på Altinget: https://www.altinget.se/artikel/statligt-stod-for-korttidsarbete-snedvrider-konkurrensen