Kompetensutvisningar

Kompetensutvisning är ett nytt ord i svenskan, som hamnade på nyordslistan 2017, och definieras så här:

kompetensutvisning
utvisning av person som har kompetens som efterfrågas på
arbetsmarknaden

Reglerna för arbetskrafts­invandring måste förenklas. Den senaste tidens brutala kompetensutvisningar är inte bara en moralisk skamfläck, utan djupt skadliga för det svenska närings­livets utvecklingskraft.
Svenska Dagbladet 8 oktober 2017
Kommentar: Ordet lanserades i en artikelserie i Svenska Dagbladet.

Nu senast uppmärksammas det i Metro.

Det är märkligt att det ska vara så svårt att komma tillrätta med det här allvarliga problemet som skadar svenskt näringsliv och ger Sverige dåligt rykte.

Jag tror att problemet i grund och botten handlar om att dagens system för arbetskraftsinvandring är överbyråkratiserat. Det krävs bl.a. att du ha erbjudits ett arbete med arbetsvillkor som är på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen. Och det låter ju bra, men det blir i praktiken svårt för både den anställde och myndigheten att kontrollera eftersom finns en massa detaljer i kollektivavtalen. Det leder till att anställda inte har någon aning om att något saknas, och långa handläggningstider hos Migrationsverket som måste kolla upp alla detaljer.

Det krävs också att du erbjudas en anställning som gör det möjligt för dig att försörja dig. För att uppnå kravet på försörjning måste du arbeta i den omfattningen att lönen kommer upp till minst 13 000 kronor i månaden före skatt.

Jag tror att man kan förenkla systemet betydligt genom att ta bort kravet på arbetsvillkor, och istället höja lönekravet rejält. Utöver lön bör det bara krävas att relevant lagstiftning (arbetstidslag, semesterlag, arbetsmiljölag, etc) följs vad gäller arbetsvillkor.

Om man t.ex. höjer lönekravet till 23 000 kronor i månaden så behöver man inte ha detta arbetsvillkorskrav, och minskar dessutom risken att arbetskraftsinvandring används för att utnyttja personer. Men Sverige riskerar inte att gå minste om värdefull kompetens som är svår att hitta i landet, eftersom de personer som besitter denna ändå vill ha bättre betalt än så. (Detta ska alltså inte vara någon generell minimilön för alla som arbetar i Sverige, utan bara vid arbetskraftsinvandring.)

Det vore definitivt att föredra framför att staten ska bestämma vilka branscher/yrken som är öppna för arbetskraftsinvandring, som Socialdemokraterna vill.

Se tidigare inlägg.

Kommentarer är avstängda.