Resilienta företag

Som jag skrivit tidigare lägger staten ner stora summor på korttidspermitteringar. Nu föreslår regeringen också ett omställningsstöd för företag som som drabbas av minst 30 procents minskad omsättning under mars och april i år.

Så vitt jag uppfattat så är det inget parti i Riksdagen som rakt av avfärdar detta förslag, oppositionspartierna vill göra i princip samma sak men lite annorlunda. Det är bara Vänsterpartiet som antyder en principiell invändning när de talar om att företag med kapitalstarka ägare inte borde få stödet.

Jag tycker att man bör ta ett steg tillbaka och fundera över varför det är så att många företag riskerar gå i konkurs om de drabbas av 50 procent minskad omsättning under två månader. Varför drivs företag med så små marginaler? Är det rimligt att staten måste gå in med stöd för att rädda en massa företag som drivs med för små marginaler?

När denna kris är över borde vi se till att långsiktigt bygga upp mer resilienta företag som klarar mer än en utebliven månads omsättning utan att gå i konkurs.

Den framlidna före detta finansministern Anne Wibble brukade tala om det önskvärda i att folk hade en årslön på banken för att kunna klara oförutsedda utgifter och inkomstbortfall. Det hade hon helt rätt i.

Men borde inte något liknande gälla före företag? Borde inte alla företag ha en årsomsättning i aktiekapital, eller åtminstonde ett par månadsomsättningar?

Kravet på aktiekapital brukade vara 50 000 kr, men sänktes nyligen till 25 000 kr för privata bolag. Publika bolag måste ha 500 000 kr i aktiekapital.

Stödet förutsätter en årsomsättning på minst 250 000 kr, så ett aktiekapital på 25 000 kr är bara lite drygt en månads omsättning. Och de flesta bolag (även privata) torde ha betydligt högre omsättning än så.

Kanske borde kravet på aktiekapital vara en halv årsomsättning, och minst 25 000 kr? Med viss eftersläpning så att företag som växer hinner öka aktiekapitalet. Eller införa någon form av omsättningsrelation i kravet på kontrollbalansräkning enligt 25 kap 13 § Aktiebolagslagen.

Lämna en kommentar(detta är en captcha)