Dammsugningsransonering

Elpriset i Sverige är just nu tämligen högt, vilket fått några industrier att tillfälligt minska produktionen. Svenska Kraftnät menar att det är bra för miljön att elkonsumtionen minskar när elpriset blir högt, eftersom det ofta innebär att elen är smutsigare än vanligt, en större andel är producerad av importerad kolkraft eller i oljekraftverket i Karlshamn. På samma tema har nu Svenska Kraftnät också rekommenderat privatpersoner att tillfälligt minska sin förbrukning, t.ex. att inte dammsuga.

Detta är korrekt, givet situationen är det bra för miljön att dra ner på elkonsumtionen just nu när elpriset är högt. Men det kan vara värt att fundera över varför vi hamnade i denna situation. Även om det har varit rätt så kallt i stora delar av landet senaste veckan så är situationen långt ifrån extrem, tvärt om får man kallt räkna med att det kan bli så här i februari, varje år. Kylan borde inte komma som en överraskning, det är något man kan förutspå och bör planera för. Planen från regeringen och ansvariga myndigheter verkar vara att importera kolkraft, köra oljeeldade reservkraftverk och uppmana folk att inte dammsuga.

Detta är högst oroande, av flera skäl. Dels är reservkraftverk till för att användas vid kriser och extrema situationer, inte under en tämligen normal februarivecka. Vad händer om det blir ännu kallare, eller om någon annan allvarlig störning inträffar? Vi har för små marginaler i elsystemet, och det ökar risken för haveri och omfattande elavbrott.

Dels är det dåligt för miljön och klimatet när vi tvingas importera kolkraft och köra oljekraftverket i Karlshamn.

Slutligen blir det i längden dåligt för ekonomin om industrin upprepade gånger tvingas dra ner produktionen p.g.a. orimligt höga elpriser.

Så hur hamnade vi i denna olyckliga situation? Jo, för att Ringhals 1 avvecklades vid årsskiftet, och Ringhals 2 ett år tidigare. Denna förtida avveckling var inte motiverad av tekniska eller strikt ekonomiska skäl, Vattenfall planerade ursprungligen för att driva dem vidare till 2025. Men regeringens orimliga energipolitik med bl.a. den nu avskaffade straffskatten på kärnkraft och troligtvis dolda påtryckningar på det statligt helägda bolaget Vattenfall ledde till denna förtida avveckling av Ringhals 1 och 2. Regeringen och Vattenfall försöker nu hävda att detta skedde av affärsmässiga skäl, men det är bara bortförklaringar. Detta är inget annat än en fortsättning på den öppet politiskt motiverade stängningen av Barsebäck 1999 och 2005. Socialdemokraterna har helt enkelt låtit de notoriskt kärnkraftsfientliga partierna Miljöpartiet och Centerpartiet diktera svensk energipolitik.

Dessutom svek oppositionspartierna Moderaterna och Kristdemokraterna genom att gå med i Energiöverenskommelsen 2016, och började först när det var för sent att protestera mot den förtida stängningen av Ringhals 1 och 2.

Kommentarer är avstängda.