Arbetskraftsinvandringscertifiering

Fackförbundet Sveriges Ingenjörer är kritiska kring hur arbetskraftsinvandring hanteras. Bland annat vill de avskaffa certifieringssystemet som Migrationsverket infört, som innebär att vissa arbetsgivare får mycket snabbare handläggning av sina ansökningar än andra.

Jag håller med om att certifieringssystemet är olyckligt, och att både alla arbetsgivare och alla migranter borde hanteras likvärdigt. Grundproblemet är dock att den normala handläggningstiden är orimligt lång, och det i sin tur beror delvis på att reglerna är krångliga. Om man förenklar reglerna (som jag skrivit om tidigare) blir det möjligt att pressa ner handläggningstiderna generellt.

Att ställa krav på kollektivavtal är dock ingen bra idé, det vore kontraproduktivt om man vill förenkla och snabba upp.

Kortare handläggningstider öppnar också för att göra arbetserbjudanden bindande för arbetsgivaren.

Om man dessutom reformerar flyktingmottagandet så kan Migrationsverket få mer resurser över till att hantera arbetskraftsinvandring.

Kommentarer är avstängda.