Avslöjande kritik mot EU:s hållbarhetstaxonomi

Det är intressant att läsa reaktionerna på EU:s förslag att räkna kärnkraft som hållbart i sin s.k. taxonomi.

Sasja Beslik, hållbarhetschef för danska PFA Pension, ifrågasätter nu poängen med taxonomin och klagar på att nu “måste man ändå tänka själv“. Även Carina Silberg, chef för ägarstyrning och hållbarhet på Alecta, är obekväm med att kärnkraft inkluderas. Se artikel i DI.

Det är nedslående, jag rent ut sagt skrämmande, att höga chefer på stora kapitalförvaltare å ena sidan har blivit så ängsliga att de ogillar att behöva tänka själva, och å andra sidan är missnöjda med den (över)statliga vägledning som inte utformas precis som de vill.

Så här kan vi inte ha det. Det är varje kapitalförvaltares förbannade plikt att just tänka själva, och inte ängsligt snegla på vad alla andra gör, eller önska statlig vägledning att luta sig emot. Bara så kan vi få ett ett dynamiskt näringsliv som främjar konkurrens och innovation. Om alla gör som staten anvisar så blir det istället något som liknar planekonomi, med alla de nackdelar som en sådan för med sig.

EU:s hållbarhetstaxonomi var feltänkt från början och bör skrotas helt, se tidigare inlägg.

Kommentarer är avstängda.