Behåll permanenta uppehållstillstånd

Regeringen vill tillsammans med Sverigedemokraterna utreda möjligheten att den som i dag har permanent uppehållstillstånd ( istället ska få tidsbegränsat uppehållstillsstånd, se artikel på SVT.

Detta borde inte komma som någon överraskning eftersom detta står i Tidöavtalet:

En utredning ska se över under vilka förutsättningar befintliga permanenta uppehållstillstånd ska kunna omvandlas, till exempel genom att med en tidsfrist ge berörda uppehållstillståndsinnehavare realistiska möjligheter att erhålla medborgarskap.

Där står också:

Förslag om utmönstrande av permanenta uppehållstillstånd ska genomföras senast våren 2024.

Vilket jag tolkar som att man framöver inte ska dela ut några permanenta uppehållstillstånd, och att konceptet ska avskaffas. Det ska bara finnas tillfälliga uppehållstillstånd och medborgarskap.

Detta är inte bra. Det är en sak att skärpa kraven på att erhålla PUT, som förra regeringen var inne på i somras när de föreslog krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap. Men att helt avskaffa möjligheten vore dumt, de behövs ett mellanläge mellan tillfälligt uppehållstillstånd och medborgarskap. I synnerhet om man, som det också står i Tidöavtalet och även förra regeringen varit inne på, vill skärpa kraven på att få medborgarskap. Då kommer det finnas personer som av olika skäl inte vill eller kan få svenskt medborgarskap, men som ändå långsiktigt vill bo och verka i Sverige. För dem bör möjligheten till permanent uppehållstillstånd finnas kvar.

Det är dessutom fel att dra in redan utdelade permanenta uppehållstillstånd från personer som är skötsamma. Det vore en form av retroaktiv lagstiftning, vilket bör undvikas. Staten bör stå för vad man tidigare lovat.

Det är bra att man slutar dela ut permanenta uppehållstillstånd direkt, de som invandrar till Sverige bör först erhålla tillfälligt uppehållstillstånd, och sedan efter att ha bott i Sverige under en tid kunna ansöka om permanenta uppehållstillstånd. Och efter ytterligare en tid kunna ansöka om medborgarskap om de så önskar. Så fungerar det redan för arbetskraftsinvandrare, och samma sak bör gälla flyktingar.

För att få permanent uppehållstillstånd bör krav på skötsamhet och varaktig egenförsörjning (man ska inte ta emot försörjningsstöd, bostadsbidrag eller liknande) ställas. Jag är lite skeptisk till krav på svenska språket, många arbetskraftsinvandrare i t.ex. IT-branschen klarar sig bra med bara engelska. Möjligtvis kan man ställa grundläggande krav på samhällskunskap, på ett sätt som inte kräver att man kan svenska (t.ex. erbjuda testet både på svenska och engelska). Det riskerar skada svensk ekonomi om dessa personer skräms bort från landet.

Däremot är det bra att ställa krav på god kunskaper i svenska språket, muntligt och skriftligt, för att få svenskt medborgarskap. Även krav på samhällskunskap är rimligt, men det bör fokusera på praktiskt användbara kunskaper om lagar och regler (både skrivna och oskrivna). Kunskaper om historia eller populärkultur, som i Danmark, är mindre viktigt. Och naturligtvis krav på skötsamhet och varaktig egenförsörjning.

Kommentarer är avstängda.