Avskaffa elskatten

Elskatten höjdes vid årsskiftet från 36 öre/kWh till 39,2 öre/kWh. Regeringen motiverar detta med att det är en sedvanlig indexuppräkning utifrån KPI, som blir extra stor i år p.g.a. den höga inflationen.

Detta visar på hur skadlig elskatten och dess indexuppräkning är. Höga energipriser är en bidragande orsak till den höga inflationen som alla säger sig vilja bekämpa, men ändå låter man inflationen bidra till ännu högre energikostnad i en ond cirkel.

Jag hade stora förhoppningar på att den nya regeringen skulle korrigera de senaste åtta årens katastrofala energipolitik, men denna häpnadsväckande passivitet uppmuntrar inte.

Som jag skrivit tidigare går det inte att motivera elskatten av miljöskäl. Elskatten bör avskaffas helt, eller åtminstonde sänkas kraftigt och frikopplas från KPI.

Lämna en kommentar(detta är en captcha)