Oviss framtid för euron

Nu börjar Europas ledare på allvar räkna med att Grekland kan komma att lämna euron, även om det inte är något de önskar, se artikel i DN.

Jag tror att ett grekiskt utträde ur euron är oundvikligt, och att det blir värre ju längre det dröjer. Samtidigt så tror jag att farhågorna för smittoeffekter på andra euroländer är välgrundade.

Därför är det enda raka att helt avskaffa euron och låta alla nuvarande euroländer återgå till sina tidigare nationella valutor. Och detta bör ske så snart som möjligt.

Om man nu bestämmer sig och börjar avveckla euron så finns det möjlighet att göra det under någorlunda ordnade former, och därmed minimeras skadeverkningarna. Låter man tiden gå och envist håller fast vid euron så är risken överhängande för att man lite senare får en okontrollerad kollaps som ställer till med stor skada.

Jag tror att situationen lite påminner om Saabs misslyckade rekonstruktion och påföljande konkurs. Ju längre man väntar, desto värre blir det. Bit i det sura äpplet så fort som möjligt, och gå sen vidare.

Lämna en kommentar(detta är en captcha)