Bygg ny reaktor i Barsebäck!

2010 beslutade Riksdagen att tillåta att det byggs nya kärnkraftsreaktorer i Sverige. Dock bara i anslutning till de befintliga i Ringhals, Oskarshamn och Forsmark, och max tio får vara i drift samtidigt så en gammal måste tas ur drift om en ny ska startas. Sannolikt kommer dock en ny reaktor vara betydligt större än de befintliga, troligtvis kring 1600 MW (precis som den nya reaktor som nu byggs i Finland).

Detta innebär att kraftnätet behöver förstärkas när en gammal reaktor ska ersättas med en ny större. Svenska Kraftnät har nu kommit fram till att detta bara går att göra bygga i Ringhals, inte vid Oskarshamn eller Forsmark.

Detta understryker att begränsningen att nya kärnkraftsreaktorer bara får byggas i Ringhals, Oskarshamn och Forsmark är dum och borde tas bort.

En utmärkt placering av en ny kärnkraftsreaktor vore vid de två avvecklade reaktorerna i Barsebäck. Där finns det redan kraftledningar som så vitt jag vet idag inte utnyttjas till sin fulla kapacitet.

Dessutom råder det underskott på el i Sydsverige, och en ny kärnkraftsreaktor i Barsebäck vore ett utmärkt sätt att åtgärda detta.

2 kommentarer to “Bygg ny reaktor i Barsebäck!”

  1. BjörnHedlund säger:

    Placera vindkraftverk i havet vid eller nära Barsebäck ock utnyttja ett redan befintligt kraftnät. Jag tänker på AB Sverige

Lämna en kommentar(detta är en captcha)