Trist företagsstöd

Vid årsskiftet kommer ett statligt stöd vid s.k. korttidsarbete införas, se lagrådsremiss och sammanfattning (sid 23).

Det innebär att när regeringen bedömer att det råder en synnerligen djup lågkonjunktur eller är sannolikt att en sådan lågkonjunktur är nära förestående så kan statligt stöd betalas ut för att täcka en tredjedel av kostnaden för företag som behåller personal på reducerad arbetstid och lön.

Det är ingen bra idé. Det är mycket stor risk att detta leder till att dödsdömda företag ges konstgjord andning och överlever något år längre men sen ändå går under, så som t.ex. skedde med Saab. Det är inte bra, det leder till resursslöseri och att folk blir “inlåsta” på hopplösa jobb utan framtid. Om ett företag är dödsdömt är det bättre ju snabbare det läggs ner.

Se tidigare inlägg.

Kommentarer är avstängda.