Bromma flygplats och jobb

Företrädare för Stockholms handelskammare m.fl. hävdar att 24 000 jobb runt i landet skulle hotas om Bromma flygplats lades ner.

Bostadsbristen i Stockholm pekas ofta ut som ett stort hinder för jobb och tillväxt. Om man, som jag förespråkar, lägger ner Bromma flygplats och istället bygger 50 000 bostäder där så förbättras bostadssituationen i Stockholm. Om vi antar att varje ny bostad skapar 0,5 nya jobb i snitt så väger detta alltså upp den påstådda förlusten av jobb p.g.a. flygplatsnedläggningen.

Jag tycker inte att skapa jobb bör vara det främsta målet för all politik. Framförallt så bör man se på kvaliteten och inte bara kvantiteten.

Jag tycker inte att jobb som kräver regelbunden pendling med flyg är eftersträvansvärt. Det är dels miljömässigt ohållbart, och dessutom knappast särskilt bra livskvalitet i längden. Om sådana jobb försvinner så är det inget stort problem, om de dessutom ersätts med lika många jobb som inte kräver flygpendling så är det en förbättring.

Jag tror dessutom att dessa 24 000 förlorade runt om i landet är överdrivet eftersom Bromma är inte den enda flygplatsen i Stockholmsregionen. Arlanda bör inte läggas ner och en stor del av Brommas flygtrafik torde kunna flyttas dit. Med tåg/buss går det snabbare att ta sig till Arlanda än till Bromma från stora delar av Stockholm. Det är bara med bil/taxi som det går snabbare till den “citynära” flygplatsen Bromma. Men bilism i Stockholm bör inte uppmuntras. Om man lägger ner Bromma och flyttar flygtrafiken till Arlanda så kanske biltrafiken minskar något då de som idag åker bil till Bromma istället kan åka tåg/buss till Arlanda.

Men även om (mot förmodan) 24 000 jobb försvinner runt om i landet så kan alla dessa arbetslösa person flytta till varsin nybyggd lägenhet i Bromma, och ändå blir det 26 000 nya lägenheter över.

3 kommentarer to “Bromma flygplats och jobb”

  1. Mats Henricson säger:

    Amen! Men det finns en mycket stark kraft som talar emot detta, nämligen byggsektorn. De tjänar som mest pengar på en konstant brist på bostäder, så att de kan koncentrera sig på de mest lukrativa byggena, och aldrig så mycket projekt så att utländska byggfirmor ska kunna få fotfäste.

  2. Mikael Ståldal » Arkiv » Dags att lägga ner Bromma flygplats säger:

    […] Se tidigare inlägg. […]