Medborgarlön

Piratpartiet vill på tio års sikt införa medborgarlön.

Mot bakgrund av vad jag nyligen skrivit om jobbskapande och arbetslinjen så vore det en naturlig utveckling som jag stödjer.

Djävulen ligger dock i detaljerna, det är viktigt hur medborgarlönen utformas, och hur befintliga bidrags- och socialförsäkringssystem ändras i samband med detta. Under tio år hinner man utreda detta noga, och dessutom göra gradvisa in- och utfasningar av olika system som kan vara nödvändigt.

För det första är det viktigt att medborgarlönen kopplas ihop med inkomstskatten, så att marginaleffekter undviks. Det bör alltid löna sig att jobba, även om det är deltid med låg lön. Detta åstadkommer man enklast genom att utforma medborgarlönen som en negativ inkomstskatt.

Sen så bör medborgarlönen ersätta grundnivåerna i arbetslöshets-, sjuk- och föräldraförsäkring och försäkringarna bara behållas som inkomstrelaterade försäkringar för de som är berättigade till det.

Sjukersättning (sjukpension, förtidspension) bör kunna avskaffas.

När det gäller studiemedel för högskolestudier (CSN) så bör kan kunna avskaffa bidraget helt, och bara ha möjlighet till visst studielån för de som behöver detta utöver medborgarlönen. Kanske behövs fortfarande bidrag för studier utomlands.

Det kommunala försörjningsstödet (“socialbidrag”) behöver nog behållas i någon form, men torde utnyttjas i betydligt mindre utsträckning än idag.

Vi kan slippa mycket krångel och byråkrati.

För övrigt bör man inte tolka “medborgarlön” så bokstavligt att den är strikt kopplad till medborgarskapet. Även icke-medborgare med permanent uppehållstillstånds bör efter att ha bott lagligt i landet under en viss tid få ta del av detta, t.ex. efter tio år. Och svenska medborgare som bor och skattar utomlands bör inte få medborgarlön.

5 kommentarer to “Medborgarlön”

 1. Mats Henricson säger:

  Intressant! Jag tror jag håller med till 100%. En komplicerande faktor är barnbidraget, ska det behållas, eller ersättas med medborgarlön? Frågan är väl kanske mer om medborgarlön ska gälla även för barn. I så fall måste det bli så att det blir vårdnadshavaren som får pengarna, förstås, på samma sätt som med barnbidrag. Men om barn skulle få lika mycket medborgarlön som vuxna, så skulle en familj med tre barn få väldigt mycket medborgarlön, om det teoretiskt skulle vara möjligt för en person som är singel att leva på det.

  En annan sak som bör funderas över är kanske hur man ska göra med bostadsbidraget. Skulle det också försvinna? Det är ju (väl?) olika stort i Stockholm som i Sorsele. Man kan tycka att det inte ska vara en rättighet att kunna ha råd att bo i Stockholms innerstad, samtidigt är det ju grymt att tvinga folk att flytta från den stad de alltid bott i.

 2. Mikael Ståldal säger:

  Jag tycker att barnbidraget, och studiebidraget för gymnasiestudenter, bör behållas som det är, och medborgarlön bara ges till vuxna. Medborgarlönen bör man börja få då föräldrarnas underhållsskyldighet enligt föräldrabalken 7:1 upphör.

  Jag ser gärna att man fasar ut bostadsbidraget.

 3. Jonas W säger:

  http://enhetsblogg.wordpress.com/2014/08/29/enhet-valkomnar-pp-i-debatten-om-basinkomst/

  “Vad Piratpartiet dock saknar är en finansieringslösning som inte slår mot samhällsekonomin. En medborgarlön/basinkomst kan nämligen inte finansieras med skatter på arbete och kapital. Dels kommer opinionen inte att tillåta det, dels kommer de kunskap finansieringskattehöjningar som krävs snedvrida marknaden för mycket. Av denna anledning har frågan om basinkomstens finansiering vanligen sammankopplats med de skatter som snedvrider marknaden minst – skatter på jord och ekonomiska privilegier. Detta faller väl ut i linje med Piratpartiets grundideologi att snedvridande monopol inte är önskvärda i en fri marknadsekonomi och ett fritt samhälle. Men varför begränsa den tanken till endast kunskap och immateriell rätt, Piratpartiet?”

 4. Mikael Ståldal säger:

  Jonas,

  Jag håller med om att det är en dålig idé att finansiera medborgarlön med höjd inkomstskatt. Som jag skrivit tidigare så behöver skatten på arbete (inkomstskatt och arbetsgivaravgifter) blir väsentligen lägre, istället kan man beskatta fastigheter, konsumtion (moms), miljöpåverkan och naturresurser högre.

  Det är lite oklart vad Enhet menar med “ekonomiska privilegier”, och jag tycker det är en dålig idé att sänka momsen på ekologiska varor.