Därför medborgarlön

Medborgarlön ger oss möjlighet att sluta skapa jobb, och dra full nytta av den teknologiska utvecklingen för att öka välfärden för alla människor. Effektivisering och automatisering blir en möjlighet, och inte ett problem.

Med medborgarlön kan vi slippa Fas 3 och liknande system som aldrig blir bra. Arbetslinjen kan ersättas med ett enkelt ekonomiskt incitament, det ger mer pengar i plånboken om man jobbar än om man inte jobbar.

Med medborgarlön kan vi skala bort en hel del statlig byråkrati, och många människor kan slippa jobbig och integritetskrävande behovsprövning av diverse bidrag.

Med medborgarlön kan vi göra den politiska debatten om arbetstidsförkortning (med “friår” och sextimmarsdag) i stort sett överflödig. Luckra upp normen om en normalarbetstid och låt folk jobba så mycket eller lite de önskar. Målet bör vara att begreppet “heltid” försvinner.

Medborgarlön gör det möjligt för folk att jobba bara lite (t.ex. 4 timmar per vecka) och ändå tjäna på det. Det är inte möjligt med dagens system som i praktiken har skyhöga marginaleffekter i låga lönelägen.

Medborgarlön är ett jättebra sätt att stärka civilsamhället, och ger större möjligheter för folk att bidra till samhället utan att tjäna pengar på det (eller bara tjäna lite pengar på det).

Uppdatering:
Medborgarlön minskar problemet som många behovsanställda har idag då dessa anställningsformer inte är kompatibla med arbetslöshetsförsäkringen. Med medborgarlön finns det ingen anledning att reglera dessa anställningsformer. Dels blir det lättare att leva med en sådan anställning eftersom man inte behöver stångas med arbetsförmedlingen och a-kassan, dels kan folk välja bort de värsta avarterna och arbetsgivarna tvingas skärpa sig. Se här för en beskrivning av problemet.

Lämna en kommentar(detta är en captcha)