Amnestys naiva flyktingpolitik

Svenska Amnesty skriver i Aftonbladet och kräver att regeringen drar tillbaka sina åtgärder för att minska flyktingströmmen.

Som jag tidigare skrivit så är dessa åtgärder nödvändiga för att undvika att Sverige hamnar i en situation där vi tvingas ta emot en halv miljon flyktingar per år under flera år fram över, vilket är tio gånger fler än vad vi tagit emot tidigare. Vi har inte kapacitet att ta emot denna mängd på ett rimligt sätt, och det är inte möjligt att skala upp systemen med en faktor tio på bara ett par månader.

Det är förvisso beklagligt att vi behöver strama åt så mycket och så plötsligt, och visst kommer vissa människor att komma ikläm. Men i ett nödläge måste man ta till drastiska åtgärder.

Amnesty presenterar inga alternativ förutom att verka för att resten av EU ska ta emot fler flyktingar. Det hade varit bra om det vore så, men Sverige har redan försökt förmå resten av EU att ta emot fler, och det har inte get någon större effekt ännu och ser inte ut att få någon större effekt på ett bra tag heller. Vi kan alltså inte vänta på att detta ska hända utan Sverige måste nu göra något på egen hand.

Kommentarer är avstängda.