Färre flyktingar till Sverige

Regeringen har nu fattat beslut om tillfälliga uppehållstillstånd för samtliga asylsökande, hårdare regler för anhöriginvandring och ID-kontroll på samtliga kollektiva färdmedel till Sverige (även tåg och buss över Öresundsbron). Se artikel i DN.

Det är rimligt och nödvändigt att Sverige anpassar sina relger till vad som gäller i de flesta andra EU-länder, eftersom vi annars hade riskerat hamna i en situation där vi fått ta emot upp emot en halv miljon flyktingar per år under överskådlig framtid. Det hade varit ett allvarligt hot mot vår välfärd och hotat samhällets stabilitet.

Som jag skrivit tidigare är jag dock skeptisk till ID-kontroller vid resor till Sverige (transportörsansvar), då det riskerar leda till flyktingsmuggling och drunkningsolyckor i Östersjön.

Jag hoppas att detta inte leder till tvärstopp för flyktingmottagning till Sverige, utan att omfattningen kan sjunka till mer hållbara nivåer. Jag tror att Sverige kan ta emot runt 50 000 flyktingar per år i snitt utan att det hotar vår välfärd eller stabilitet (0,5 procent av befolkningen). Om antalet som kommer hit och söker asyl varaktigt sjunker under den nivån bör vi överväga att ta hit fler kvotflyktingar, inte minst från flyktingläger i och kring Syrien. Det skulle innebära att de som är i störst behov av skydd, de som inte lyckas ge sig iväg från Syriens närområde, i större utsträckning skulle få hjläp.

Utöver detta så bör Sverige behålla och utveckla arbetskraftsinvandring från hela världen.

Samtidigt är det fortfarande angeläget att EU som helhet tar större ansvar för flyktingkrisen. Om EU som helhet tog samma ansvar som Sverige skulle det innebära att 2,5 miljoner per år kan få skydd i EU.

Och så är det väldigt viktigt att de flyktingar som redan kommit hit och fått uppehållstillstånd, liksom de som kommer få uppehållstillstånd framöver, tas emot väl.

Se tidigare inlägg.

1 kommentar to “Färre flyktingar till Sverige”

  1. Mikael Ståldal » Arkiv » Amnestys naiva flyktingpolitik säger:

    […] jag tidigare skrivit så är dessa åtgärder nödvändiga för att undvika att Sverige hamnar i en situation där vi […]