Vattenfalls tyska kol

Det statliga bolaget Vattenfall planerar att sälja hela sin brunkolsverksamhet i Tyskland till det tjeckiska bolaget EPH. Detta har fått mycket kritik då det verkar som att EPH inte är beredda att ta någon miljöhänsyn, utan planerar att expandera så mycket som möjligt och driva så länge som möjligt, vilket kommer leda till omfattande utsläpp och klimatpåverkan. Se artiklar i SvD.

Som jag skrivit tidigare bör statliga bolag som Vattenfall inte driva verksamhet utomlands. Om Vattenfall hållit sig till den principen hade vi aldrig hamnat i den här soppan. Men nu sitter vi där och måste reda ut situationen.

Om man, som Miljöpartiets energipolitiske talesperson Lise Nordin villlåta kolet ligga” ska man absolut inte sälja till EPH. Det är hyckleri av Miljöpartiet att upprepa den ambitionen utan att utnyttja sitt inflytande i regeringen för att stoppa denna affär.

Det är patetiskt av regeringen att – på tvivelaktiga grunder – påstå sig vara bakbundna av juridiska teknikaliteter, istället för att ta ansvar. Det är inte första gången som Socialdemokraterna agerar så.

Jag tycker att man bör utreda ett annat alternativ än att sälja till EPH. Man bör försöka sälja brunkolsverksamheten i Tyskland till tyska staten (eller något bolag som tyska staten kontrollerar). Då får tyska regeringen kontroll över och tvingas ta ansvar för kolgruvor och kolkraftverk på sitt eget territorium.

Den nuvarande situationen där stora delar av kolenergisektorn i Tyskland ägs av utländska bolag är olycklig, för det gör att ansvaret blir delat och otydligt.

Kanske kan en renodling av ansvaret tvinga den tyska regeringen till en mer övergripande och realistisk energipolitik? Det vore bra.

Om tyska regeringen inte är beredd att ta över verksamheten så bör Vattenfall behålla den, omgående stätta stopp för nyinvesteringar och inleda en kontrollerad avveckling, som Johan Rockström kräver.

Rockström har fått en replik av två professorer som hävdar att en nedläggning av brunkolsverksamheten i Tyskland inte kommer få någon positiv klimateffekt p.g.a. EU:s system med utsläppsrätter (EU ETS). Tyvärr har de en övertro på hur effektivt EU ETS är. I själva verket är systemet otillräckligt och inte alls vattentätt, vilket det finns flera exempel på. Och det finns ingen garanti för att systemet kommer att bli bättre i framtiden.

Det är viktigare att göra konkret skillnad på marken (eller snarare under marken) än att förlita sig på abstrakta system. Dessutom kan – och bör – Vattenfall annullera de utsläppsrätter de får över, vilket leder till minskad klimatpåverkan även inom ramen för EU ETS.

Kommentarer är avstängda.