Asylboende

I somras ändrades den s.k. EBO-lagen så att asylsökande som flyttar till utsatta områden utpekade av kommunen, inte längre har rätt till dagersättning. Enligt Migrationsverket har detta dock inte haft någon märkbar effekt, många väljer att flytta dit trots att de inte får någon ersättning.

Detta problem bottnar i att Sverige tar emot många asylsökande vid gränsen, och att det tar orimligt lång tid innan deras ansökan är behandlad och definitivt besked om uppehållstillstånd eller utvisning kommer, med flera möjligheter att överklaga och förhala processen. Det är inte ovanligt att det tar flera år, ibland upp till tio år.

Så kan vi inte ha det. Om vi över huvud taget ska ta emot långväga asylsökande vid gränsen måste prövningen snabbas upp betydligt, och de som får avslag utvisas snarast. Sänk ambitionsnivån på rättssäkerhet genom att minska överklagandemöjligheterna och tillåt inte nya asylansökningar så länge den asylsökande är kvar i Sverige.

Asylsökande bör inte uppmuntras bo på den reguljära bostadsmarknaden förrän de fått asylansökan beviljad. Tillhandahåll boende, mat och annat nödvändigt via Migrationsverkets asylboenden, men ge inga penningbidrag. EBO-lagen var feltänkt och bör avskaffas helt.

Kommentarer är avstängda.