Elhaveri i Texas

Den extrema kylan i Texas har orsakat omfattande elavbrott, och denna kombination har i sin tur lett tiotals dödsfall och säkert många fler skadade, se artikel i DN.

Sverige är i flera avseenden olikt Texas, vi är vana vid kallt väder och snö och vi har välisolerade bostäder med robust uppvärmning. Men det finns också likheter, nämligen att vi har ett eftersatt energisystem med små marginaler, i synnerhet när det är kallt väder.

Detta borde bli en varningsklocka för oss. Vårt samhälle är väldigt beroende av att energisystemet fungerar hela tiden. Även när det är extremt väder, ja i synnerhet när det är extremt väder. Om vi skulle drabbas av omfattande elavbrott samtidigt som det är extremt kallt, extremt varmt eller vi har något annat som belastar samhället (t.ex. en pandemi) så kan det snabbt bli riktigt jobbigt och många människor dö i onödan. I värsta fall leder det till kaskadeffekter där fler och fler delar av samhället kollapsar, som kollektivtrafik, sophämtning, livsmedelsförsörjning och vattenförsörjning.

Det duger inte att, som regeringen brukar göra, slå sig till ro med att vi producerar ett nettoöverskott av el på årsbasis, det är i sammanhanget tämligen ointressant. Vi behöver garanterad effekt och elförsörjning året runt, även när det är extremt väder. Det innebär att vi behöver goda marginaler i elproduktionen, se tidigare inlägg om detta.

Det kan också vara bra att successivt sträva efter att minska sårbarheten för elavbrott. Det kan ske genom att under kontrollerade former ha planerade elavbrott för att identifiera sårbarheter och åtgärda dem, se tidigare inlägg om detta.

En mer konsumentnära elproduktion kan också hjälpa, så att beroende av det nationella elnätet minskar. Solceller i kombination med batterilagring är intressant för detta, eftersom de går att skala ner väldigt mycket med bibehållen effektivitet. Observera dock att vindkraft inte är till mycket hjälp här eftersom moderna vindkraftverk är relativt stora (minst 1 MW) och ofta placeras långt ifrån elkonsumenterna (som i Norrland och ute till havs).

Kommentarer är avstängda.