Det finns egentligen fyra saker jag skulle vilja se utförda under den närmaste mandatperioden: två är nationella frågor, och två är internationella.

 • Uppluckring av LAS
 • Ett skifte från bidragsberoende till jobb
 • Borttagandet av handelshinder inom EU
 • Borttagande av CAP – Common Agricultural Policy – inom EU.

En uppluckring av LAS är inte den fara som vänstern utger det för att vara därför att det skapar ett system med snabba omskiftningar på arbetsmarknaden. Det blir helt enkelt lättare att få jobb om ens gamla försvinner.

Risken för att förlora arbetet ökar ju inte vid ett borttagande av Lagen om Anställningsskydd därför att det redan idag är relativt lätt att bli av med jobbet. Och om det är lätt att bli av med jobbet så innebär ju det att LAS blir ett verkningslös skydd.

Däremot har LAS en definitiv signalverkan som verkar hämmnade på skapandet av nya jobb, och existensen av LAS nödvändiggör en stor bidragssektor.

Och bidragssektorn är sämre än låglönejobb därför att individen inte får tillgång till t.ex. finansiella tjänster genom att gå på bidrag. En bank ger inte lån till hus- eller lägenhetsköp om en person går på bidrag medan banken gärna ger lån till personer med fasta jobb även om jobben ger en låg lön.

Dessutom innebär bidragssektorn en cementering av utanförskapet som gör att oavsett om en individ är smart eller dum så föds han in i en miljö som det är nästa omöjligt att ta sig ur.

Då är det betydligt bättre att låglönesektorn omfattar riktiga jobb, och med rätt incitament som skapar ett efterfrågetryck på personal så kommer också lönerna att stiga, vilket leder till välståndsskapande.

Det är inom tjänstesektorn som många nya jobb kan skapas helt enkelt därför att man inte kan effektivisera tjänstesektorn på samma sätt som man kan öka produktiviteten i industrin.

I industrin kan man stoppa in en monteringsrobot som kan gå dygnet runt, som kan köra tio gånger fortare än den mest effektiva arbetaren, och som kan ersätta tio arbetare. När man ska klippa någons hår, måla någons tak, städa någons kontor så är det enda sättet att öka effektiviteten att öka antalet anställda.

Av detta skäl måste naturligtvis förutsättningarna för tjänstesektorn bli så optimerade som möjligt, och därför är det av vital vikt att även tjänster omfattas av den fria rörligheten inom EU. Därför måste tjänstedirektivet accepteras för att riva de interna handelshindren som finns kvar mellan länderna.

Dessutom måste de externa handelshindren som finns kvar rivas av delvis samma skäl. En ökad export och import av tjänster och produkter kommer att öka det reella välståndet för europeer genom att priserna pressas nedåt. Besparingarna kommer vi att lägga på mera avancerade tjänster istället, vilket kommer att gynna hela Europa.

Och den stora draken inom handelshindren är CAP – Common Agricultural Policy – som bidrar till att hålla fast människor i tredje världen i fattigdom av någon sorts missriktad omsorg om rika europeiska bönder som borde agera likadant som alla andra konkurrensutsatta näringar.

Bönderna borde förädla istället för att producera råvaror. Ett exempel på framgångsrik förädling av råvaror är de norska laxodlingarna som har växt till att bli en av Norges främsta exportnäringar.

Råproduktionen av livsmedel är inte nödvändig i det moderna Europa, och därmed behöver man heller inte ha ett antikverat jordbruksstöd a la CAP.

/Björn Pedersen – Bloggen Bent
Näringsminister


13 kommentarer till “Näringsdepartementets agenda under mandatperioden”  

 1. 1 Per F Pettersson

  Turordningsreglerna i LAS kan orsaka trivselproblem. Idag så vågar många människor inte byta från ett jobb som de vantrivs med eftersom de har samlat ihop mycket LAS-tid och därmed sitter rätt säkert. Förutom att leda till ett sämre liv för de som vantrivs, så kan det leda till att många sjukskriver sig av vantrivseln och gör ett sämre jobb.

  Troligen är det också så att man utför ett jobb sämre om man vantrivs.

 2. 2 Seb

  CAP är vidrigt och oacceptabelt.

 3. 3 Per F Pettersson

  Vad tycker f.d bondeförbundet internt om CAP? Bönder brukar ju vara stora vänner av CAP. Finns det någon chans att (c) och alliansen skulle gå lika hårt fram mot jordbrukspolitiken som sossarna har gjort?

 4. 4 Björn Pedersen

  Jag tror – men det är bara tro – att till stämman 2007 kommer CAP-kramandet att försvinna ur centerpartiet. Jag kommer i alla fall att arbeta för det med partimotioner och interna debatter.

 5. 5 Robin Hood

  En kontroversiell ståndpunkt, verka för fackens rättigheter. 😀

  Genom att verka för alla facks rättigheter kan man på så sätt söndra och härska. Till dags datum har LO i praktiken givits ensamrätt till facklig verksamhet. Genom att släppa fram de mindre facken, kommer LOs makt att minska. Då tror jag att det kommer att bli enklare att senare krossa deras makt över den politiska dagordningen i Sverige, och framförallt så kommer det att decimera socialdemokraterna ytterligare.

  LO motarbetar kollektivavtal

 6. 6 Peder

  Robin Hood: Tycker det du skriver låter som en bra plan, då kanske vi kan få fram fack som även i verkligheten är opolitiska samt arbetar för medlemmarna istället för ett visst politiskt parti.

 7. 7 Lennart Regebro

  Har LO verkligen andra rättigheter än dom andra facken? Om så är fallet, har du nån referens på det?

 8. 8 Robin Hood

  Lennart, jag länkade ju i samma inlägg till en sådan referens där de i praktiken gives positiva rättigheter på bekostnad av andra av socialdemokratin. Detta ger dem även den positiva rättigheten att utkräva granskningsavgift från icke fackanslutna, vilket är en kränkning av flera mänskliga rättigheter som t ex rätten att inte tvingas tillhöra en sammanslutning.

  “The applicants maintain that they were forced to contribute to the financing of a union’s general activities against their will and in a manner comparable to a union member, which was tantamount to forced membership of the union. They also allege that they suffered discrimination compared both to members of the Union and members of other trade unions. They rely on Article 11 (freedom of association), Article 9 (freedom of thought and conscience), Article 10 (freedom of expression), Article 14 (prohibition of discrimination) and Article 1 of Protocol No. 1 (protection of property).”

  https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1002721&BackColorInternet=F5CA75&BackColorIntranet=F5CA75&BackColorLogged=A9BAC

  Arbetsdomstolen är en annan instans som bara de större fackförbunden har tillträde till.

 9. 9 Sven

  Citat: “I industrin kan man stoppa in en monteringsrobot som kan gå dygnet runt,
  som kan köra tio gånger fortare än den mest effektiva arbetaren,
  och som kan ersätta tio arbetare. När man ska klippa någons hår,
  måla någons tak,
  städa någons kontor så är det enda sättet att öka effektiviteten
  att öka antalet anställda.”

  ———-
  Det var det löjligaste jag någonsin läst. Tror du på allvar att “effektiviteten” ökas i och med
  att du ökar antalet anställda? Hur fan bär man sig åt då? Är det en slags synergieffekt om
  man har flera frisörer på en och samma kund menar du?

  Det där med “monteringsroboten” återkommer jag till när du svarat på ditt korkade “effektivitetsmått”.

  Vad är du för clown?

  / Sven

 10. 10 Robin Hood

  Sven, ett annat “effektivitetsmått” som är lika intressant är LOs mått av produktionsökningen per anställd som gick i höjden under 90-talet.

  “En vagn dras av fem hästar. Den långsammaste hästen skadar benet och läggs på vagnen. Dragkraften per häst har ökat, samtidigt som vagnen går långsammare. Är detta ett problem, eller något bonden bör vara glad över?”

  http://www.smedjan.com/content/display.asp?nr=1330

  Som mjukvaruingenjör så vet jag att effektiviteten sjunker kraftigt initialt när man tar in fler personer i ett projekt. Synergieffekter finns, men det kräver rätt organisation och rätt folk på rätt plats.

  Dock så tror jag att Björn menade ökad produktion, och inte ökad effektivitet.

 11. 11 Sven

  Du Robin,

  Varför menar han ökad produktion som en självklarhet? Om hårsalongen anställer
  fler frisörer får den varken ökad effektivitet, ej heller ökad produktion.

  Vad frisörsalongen får är en ökad kapacitet. Med denna ökade kapacitet så kan frisörägaren ev.
  få en ökad produktion (ökad utnyttjandegrad av tillgänlig kapacitet heter det), men det hänger
  på huruvida det finns kunder eller ej i samma utsträckning som den nya tillgängliga kapaciteten.

  Men det kanske inte är så viktigt i sammanhanget :-)))

  / Sven

 12. 12 Lennart Regebro

  Robin Hood: Jag såg inte den länken, sorry.

  Dock är det ju enligt den artikeln inte alls så att socialdemokratiska styren där ger fördelar till LO, åtminstonde inte formellt. Tvärtom är det LO som ger fördelar till socialdemokratiska styren. Det är naturligtvis också fel, men inte lika fel eftersom det är faktiskt är upp till varje fackförbund själv att bestämma vilka dom skall kräva kollektivavtal av.

  Vad jag förstår har alla fackförbund rätten att utkräva avgifter av dom som inte är medlemmar av något fack, och inte bara LO. Men visst, det gynnar LO mest då dom är störst. Jag finner i vilket fall den rättigheten som ytterst märklig, men den kommer vara omöjlig att avskaffa utan att gå till direkt och total arbetsmarknadskonflikt, vilket bör undvikas.

Kommentera

Du måste logga in för att kommentera.