Bloggregeringen är en skuggregering bestående av liberala bloggare. Syftet med regeringen är att ha en samlingsplats för en liberal kritik av den borgerliga regeringen, och visa att det går att ha ett liberalare Sverige.

Bloggregeringen består av oberoende bloggare, som har full rätt att tycka olika och motsägande saker. Ingen av medlemmarna i bloggregeringen har ansvar för dom andras åsikter och håller inte nödvändigtvis med om vad dom andra säger.