Det finns ett antal saker att ändra på inom området som berör lag och rätt. Ett brottsofferperspektiv måste införas, rättsäkerheten återinföras, och samtliga inom domstolsväsendet måste uppgradera sina kunskaper inom områden som berör allt från hatbrott och relationsvåld, till it-relaterad brottslighet och andra tekniska kunskaper. Jag tänkte i synnerhet fokusera på tre prioriterade områden för en ny regering.

– Det första en regering måste ta itu med är dock ett återinförande av de mänskliga rättigheterna.

Någon kanske inte tycker att flyktingpolitik har någonting med justitiepolitik att göra, men migrationsverket och migrationsdomstolarna borde läggas ner genast (vi klarar oss utan tårt- och champangefirande verk). Senast under fredagen bevisades detta, när en homosexuell iranier fått besked om avvisning – trots att homosexuella handlingar straffas med tortyr och dödsstraff i Iran.
Sverige ska vara ett land som tar ett definitivt avstånd från allt vad tortyr och dödstraff heter. En självklar följd av det är att vi inte heller kan avvisa någon till en plats där man riskerar att råka ut för något av detta. Oavsett om anledningen är sexuell läggning i Iran, eller shairalagar i Etiopien.

– Det andra en regering måste ta itu med är ett återinförande av den personliga integriteten.

Dagens mål om en utökad övervakning måste tas bort, datalagringslagen bör inte raticifieras i svensk lagstiftning, och registreringsivern måste få ett slut. Att elever utan någon form av medbestämmanderätt övervakas i skolan, att icke brottsmisstänkta övervakas på allmän plats, och samtlig internettrafik skall komma att registreras i statliga register är inte acceptabelt i en liberal demokrati.

Tesen “oskyldig tills motsatsen bevisas” har idag helt försvunnit i svensk politik. Det finns ingen motiverad anledning till att lagra nästintill all digital kommunikation, samtliga medborgares DNA, eller med kamera; övervaka samtliga elever i en kommunal grundskola. Allt detta är typexempel där staten går in och petar i den enskilda människans sfär, något som strider oerhörd mot den enskilda individens frihet.

– Det tredje en regering måste ta itu med är ett återinförande av rättsäkerheten.

För att kunna behålla någon form av rättsmedvetande, så gäller det att saker och ting sköts på rätt sätt. När lagar, som den om nedladdning, stiftas efter påtryckningar av en industri, så sjunker rättsmedvetandet hos de som drabbas. Lika så när styrande regering bestämmer att jakten på fildelare av musik är viktigare än att förhindra barnporrbrott.

Likaså är det kass rättsäkerhet när våldtäktsfall på våldtäktsfall inte ens går till åtal. Brottsoffer måste få känna trygghet, och domstolsväsendet måste ha kompetens för att bemöta allt från sexualbrott till relationsvåld.

Fler punker bör läggas till listan. Ett mer effektivt användande av straffskalorna, ett brottoffertänk i rättsväsendet, och en bättre prioritering av polisens resurser är bara några. Frågan är hur bra en alliansregering kommer klara det, eller om den kommer fortsätta Thomas Bodströms väg in i ett allt tätare storebrorssamhälle…


16 kommentarer till “En liberal justitiepolitik”  

 1. 1 Bulten i Bo

  Bästa ministern hittills, men det finns ju en del punkter kvar att reda ut.

  Sverige ska vara ett land som tar ett definitivt avstånd från allt vad tortyr och dödstraff heter. En självklar följd av det är att vi inte heller kan avvisa någon till en plats där man riskerar att råka ut för något av detta.

  Frågan ställs ju då på sin spets; kommer bloggregeringen att bevilja amerikanska desertörer från det olagliga Irakkriget asyl i Sverige? Frågan kan ju kompliceras av att “utrikesministern” nedan vill att vi själva ska ställa upp som deltagande part i kriget.

  Jag tar vidare för givet att denna sant liberala justitieminister kommer att förpassa de falska liberalerna Johan Perssons och Jan Björklunds förslag om rapporteringskyldighet till SÄPO till papperskogen. Liksom Nyamko Saboniss förslag om tvångsgynsundersökningar av invandrarflickor?

  Lika så när styrande regering bestämmer att jakten på fildelare av musik är viktigare än att förhindra barnporrbrott.

  Här är väl snarar problemt att en allmän övervakning av internet kan motiveras från maktens sida med en önskakan att sätta dit barnporrbrottsförövare. Och att det då i håven bara händelsevis råkar fastna några fildelare!gra

  En intressant fråga är väl också om bloggregeringen kommer att avskaffa undantagsbestämmelserna i utltlänningslagen (den s.k. terroristlagarna) och i sann liberal “likhet inför lagen”-anda låta asylsökandes påstådda brottslighet få prövas i sedvanlig domstol.

 2. 2 Johanna Nylander

  Frågan ställs ju då på sin spets; kommer bloggregeringen att bevilja amerikanska desertörer från det olagliga Irakkriget asyl i Sverige? Frågan kan ju kompliceras av att “utrikesministern” nedan vill att vi själva ska ställa upp som deltagande part i kriget.

  Om de amerikanska desertörerna riskerar dödsstraff eller tortyr, så ja. USA borde dock kunna garantera att det inte skall ske, och en utvisning skulle kunna vara möjlig ändå.

  Jag tar vidare för givet att denna sant liberala justitieminister kommer att förpassa de falska liberalerna Johan Perssons och Jan Björklunds förslag om rapporteringskyldighet till SÄPO till papperskogen. Liksom Nyamko Saboniss förslag om tvångsgynsundersökningar av invandrarflickor?
  Självklart.

  Här är väl snarar problemt att en allmän övervakning av internet kan motiveras från maktens sida med en önskakan att sätta dit barnporrbrottsförövare. Och att det då i håven bara händelsevis råkar fastna några fildelare!

  En allmän övervakning av internet är inte motiverad bara för att sätta dit barnporrborttsförövare. Det finns andra metoder att jaga sådana. De borde dessutom också vara effektivare.

  En intressant fråga är väl också om bloggregeringen kommer att avskaffa undantagsbestämmelserna i utltlänningslagen (den s.k. terroristlagarna) och i sann liberal “likhet inför lagen”-anda låta asylsökandes påstådda brottslighet få prövas i sedvanlig domstol.

  Nu har jag inte hundra koll på utlämningslagen, men jag skulle nog svara ja på den frågan också. Polisiärt samarbete över gränserna måste dock kunna fungera, men inga utvisningar/avvisningar till dödstraff och tortyr.

 3. 3 Bulten i Bo

  Det mesta är ljuv musik i mina öron, om du flyttade till min valkrets kanske man även kunde tänka sigf personkryss för folkpartiet i riksdagsvalet. Om nu Johan Persson inte fixar en uteslutning av dig efter dessa skrifter!

  Jag väljer sålunda inte att mer än nödvändigt hudflänga dig för din lilla lapsus:

  USA borde dock kunna garantera att det inte skall ske, och en utvisning skulle kunna vara möjlig ändå.

  Som du vet så har USA i dagarna genomfört en lagändring som möjliggör “förhör undre okonventionella metoder” och det är allmänt känt att man, själva eller genom Uzbekiska ombud, torterat i kriget mot terrorismen. Jag tar därför givet att den sympatiskt bloggliberala justitieministern INTE kommer att göra om Anna Lindhs misstag i Egyptenutvisningsaffären, dvs, att i utvisningsärenden lita på försäkringar från stater där tortyr bevisligen förekommer och är sanktionerat.

 4. 4 Mikael Ståldal

  Är det inte lite överilat att kräva nedläggning av de nya migrationsdomstolarna? De har ju knappt hunnit inleda sin verksamhet ännu. Ska de inte få en chans till?

  Och om man lägger ner Migrationsverket och migrationsdomstolarna, vilken instans ska då besluta i asylfall?

 5. 5 Anton Waern

  “- Det första en regering måste ta itu med är dock ett återinförande av de mänskliga rättigheterna.
  […]
  Sverige ska vara ett land som tar ett definitivt avstånd från allt vad tortyr och dödstraff heter. En självklar följd av det är att vi inte heller kan avvisa någon till en plats där man riskerar att råka ut för något av detta. Oavsett om anledningen är sexuell läggning i Iran, eller shairalagar i Etiopien.”

  Vad som snarare är av vikt är väl att utveckla en konsekvens i justitiepolitiken, som till viss mån saknas idag. Jag tycker att du har helt rätt när du skriver att ett återinförande av mänskliga rättigheter är av godo, men, som du utvecklar det, att detta innebär att man ska erbjuda skydd för homosexuella iranier och terrormisstänkta amerikaner är inkonsekvent. Du går inte till botten med vad blogregeringen skall ha för liberal flykting- och immigrationspolitik. Vad innebär det att man skall garanteras skydd om man är hotad i hemlandet? Tekniskt set är ju varje flykting en flykting, och om personen ifråga har bemödat sig att lämna allt han har för att komma hit är nog personen garanterat i behov av asyl. Skall personen då också erbjudas de välfärdsmöjligheter som idag finns i landet? Skall han garanteras bostad, bidrag och livsuppehållande medel? Är det då hållbart?

  En liberal flyktingpolitik skall i grund och botten bestå av en negativ uppehållsgaranti: Du garanteras uppehållstillstånd och arbetstillstånd, men inga statliga medel skall erbjudas ur välfärdssynpunkt, såsom bostad, bekostad skola (sjukvård?) etc.

  Alternativ kan vara att förvägra alla som söker uppehåll inträde i landet, eller ha en plats om X antal passager in till vårt land och sedan är det först till kvarn.

  Nuvarande situation åpräglas av en saknad av underliggande principer, och istället av en oklar dimma i huruvida en person är välkommen till SVerige eller inte. En viss handläggningstid för att avgöra om en person förtjänar asyl är i grund och botten ohållbar, för det är alltid en tolkningsfråga från fall till fall. Då kommer ofattbara beslut, och då kommer missnöjet, och när politiker drar sig från att diskutera kärnfrågan om vilka principer som skall gälla röstar folk på några som uppfattas ta upp frågan, det vill säga Sverigedemokraterna.

  Konsekvens och principstyrning skall vara ledorden.

  “- Det andra en regering måste ta itu med är ett återinförande av den personliga integriteten.”

  Även den en mänsklig rättighet, non?

 6. 6 Johanna Nylander

  Mikael; De nya migrationsdomstolarna har knappt fått verka än, så ja, det kanske är ett överilat beslut. Men att redan i ett sånt här tidigt skede avvisa människor till säker tortyr, och troligen också ett dödsstraff är allt annat än okej, och borde visa på att de verkligen inte fungerar.

  Allra helst skulle jag vilja se att de vanliga domstolarna kan ta på sig det (men ha specialutbildat folk till det), utan undantagsregler för just asylsökande. Själva mottagandet borde kunna skötas av socialstyrelsen eller nån liknande myndighet (vi har rätt många myndigheter), för det där grundläggande skyddet med bostad, jobb, och skola (och förmedlandet av språkundervisning).

 7. 7 Johanna Nylander

  Anton;
  Du går inte till botten med vad blogregeringen skall ha för liberal flykting- och immigrationspolitik.
  Man kan inte hinna med allt i en bloggpost, då hade den blivit för lång att läsa, men jag kommer att återkomma på temat flykting och immigrationspolitk längre fram också.

  Vad innebär det att man skall garanteras skydd om man är hotad i hemlandet? Tekniskt set är ju varje flykting en flykting, och om personen ifråga har bemödat sig att lämna allt han har för att komma hit är nog personen garanterat i behov av asyl. Skall personen då också erbjudas de välfärdsmöjligheter som idag finns i landet? Skall han garanteras bostad, bidrag och livsuppehållande medel? Är det då hållbart?
  Vad man exakt ska ha rätt till är en svår fråga. Jag tycker att det första en regering måste göra är att se till att vem som helst ska ha rätt att ta ett arbete i landet, och med sina egna intjänade pengar också få använda dem till att bosätta sig och leva i landet (din negativa uppehållsgaranti). Just kategorin flyktingar(de som har ordentligt skyddskäl) hör till den minsta kategorin asylsökande i Sverige idag (tror siffran ligger nånstans mellan 9 och 15%, inte säker dock), och de ser jag inga problem med att vi också erbjuder ett socialt akut skyddsnät till det har vi råd till, och har skrivit under på att vi ska göra.

  Den personliga integriteten är en bortglömd mänsklig rättighet, och förtjänade därmed ett eget stycke. För övrigt artikel 12 hos FN.

  Bulten i Bo; Om någon ska uteslutas är det Pehrsson – inte jag, och jag har aldrig förhandlat med USA, så jag vet inte vilka typer av garantier de skulle kunna lämna. Men det verkar som att du fattat rätt slutsats.

 8. 8 Joachim

  Tyvärr är de borgerliga inte särskilt liberala på denna punkt. Man skulle rentav kunna hävda att det är vänsterpartiet som idag tydligast står upp för individens integritet i frågor rörande brottsbekämpning. Själv – som socialliberal – beklagar jag att de s.k. liberalerna i svensk politik så ofta tar fasta på liberalismens svagare sidor (blindheten inför ekonomiska klyftor och där på följande maktasymmetrier), och glömmer liberalismens styrka (försvaret av yttrandefrihet och personlig integritet).

 9. 9 Bulten i Bo

  jag har aldrig förhandlat med USA, så jag vet inte vilka typer av garantier de skulle kunna lämna

  Hm, jag antar att du heller aldrig förhandlat med Egypten men att du trots detta inte är beredd att begå samma misstag som Anna Lindh gjorde i utvisningsaffären, dvs lita på försäkringar som kommer från stater som tillämpar tortyr.

  Vad är i så fall skillnaden?

 10. 10 Erik

  Tror Bulten i Bo verkligen på fullaste allvar att desertörer från irakkriget riskerar tortyr och dödsstraff? Är han fullständigt galen?

 11. 11 Erik

  Tillägsfrågor till ministern:

  Vilken är inställningen till principen om fri bevisprövning?

  Skall prostitution legaliseras?

  Kommer det att bli tillåtet att öppna en krog där man får röka under ditt styre?

  Bör Sverige införa en riktig grundlag som garanterar oss medborgare klart avgränsade och starka rättigheter gentemot staten och bör domstolarna ges praktiskt möjlighet att upprätthålla detta konstitutionella dokument?

  Se där, två princip frågor med två sakfrågor insprängda i mitten för ministerna att svara på.

 12. 12 Johanna Nylander

  Erik;
  Vilken är inställningen till principen om fri bevisprövning?
  Kan du utveckla vad du menar med “fri bevisföring”?

  Skall prostitution legaliseras?
  Den frågan tror jag att Jämställdhetsministern har ett bra svar på.

  Kommer det att bli tillåtet att öppna en krog där man får röka under ditt styre?
  Ligger nog inte heller det under mitt område, men jag skulle svara ja, fast bara om den uppfyller arbetsmiljölagar om hyffsat ren luft.

  Bör Sverige införa en riktig grundlag som garanterar oss medborgare klart avgränsade och starka rättigheter gentemot staten och bör domstolarna ges praktiskt möjlighet att upprätthålla detta konstitutionella dokument?
  Någon typ av författningsdomstol saknas och bör införas. Lägger frågan på minnet och kanske utvecklar i något inlägg längre fram.

 13. 13 Bulten i Bo

  Självklart riskerar ju desertörer från Irakkriget att utsättas för tortyr i USA. I länder som sanktionerar tortyr riskarar man det, ganska enkelt tycker jag!

 14. 14 Erik

  Bulten i Bo:

  Då riskerar alltså du att bli skickad till Egypten för att sättas i fängelse eftersom du bor i Sverige. Logiken din är lika klockren som alltid. Starkt jobbat, grabben. 🙂

 15. 15 Lubbe Ferrysson

  Frågan ställs ju då på sin spets; kommer bloggregeringen att bevilja amerikanska desertörer från det olagliga Irakkriget asyl i Sverige?

  Frågan ställs knappast på sin spets, de amerikanska desertörerna finns bara i Bultens fantasi. . Kan Bulten ge några exempel efter 2:a världskriget när amerikanska desertörer blev avrättade? Dessutom är det märkligt att kvasiexperten Bulten fantiserar om amerikanska desertörer, men protesterade inte när svensk regering utvisade kubaner som sökte asyl i Sverige.

  Erik : Tror Bulten i Bo verkligen på fullaste allvar att desertörer från irakkriget riskerar tortyr och dödsstraff? Är han fullständigt galen?

  Bulten i Bo är inte ett skvatt galen. Bulten i Bo är en kommunistisk demagog som blev avstängd från nästan alla seriösa debattsidor och bloggar. Om du kollar hans inlägg upptäcker du att han inte är här för att debattera, han är här för att förstöra.

Kommentera

Du måste logga in för att kommentera.