Den senaste tiden sänkningar av bensinpriset har nu lett till att det blir billgare att köra med vanlig bensin än E85, om man räknar med att en liter bensin räcker längre än en liter E85. Tidigare har det varit billigare att köra på E85. Detta har, föga förvånande, lett till minskad försäljning av E85. (Se artikel i DN.)

BIL Sweden föreslår att momsen på etanolbränsle bör sänkas från 25 % till 6 %. Av flera skäl är det ingen bra idé.

 • Bensinpriset varierar snabbt och ganska oförutsägbart, medan ändring av skattesatser är en långsam process. En momssänkning kan tidigast träda ikraft vid årsskiftet, men då kanske bensinpriset har hunnit stiga igen.
 • En sänkning av momsen på etanol gör att de som har E85-bilar får längre bränslekostnader och riskerar därmed leda till att de totalt sett kör mer bil (en s.k. rebound-effekt), vilket är illa då E85 innehåller 15 % bensin. Minskningen av bensinanvändningen blir därmed mindre än man kan tro.
 • Etanol är redan kraftigt skattesubventionerad jämfört med bensin.
 • Att köra på etanol saknar inte miljöeffekter. Det sker fortfarande icke-försumbara utsläpp av kväveoxider, partiklar och cancerframkallande kolväten. Här är biogas mycket bättre.
 • Att köra på etanol saknar inte klimateffekter, inte ens om man räknar bort de 15 procenten bensin.

Den avgörande fördelen med etanol är att den minskar klimatpåverkan och beroende av fossil olja. Men för att uppnå det måste etanolen tillverkas på ett effektivt sätt. Om det i tillverkningsprocessen går åt en massa energi så äter det upp större delen av vinsten. Att tillverka etanol ur spannmål, som vi gör i Sverige, är inte särskilt effektivt. Betydligt effektivare är att tillverka ur sockerrör, som man gör i Brasilien (i Sverige växer det inte sockerrör). Dessvärre har EU tullar på import av etanol från Brasilien.

Om etanolen tillverkas på ett ineffektivt sätt så blir den dyrare (eftersom det kostar att köpa in den energi som krävs). Om man parerar dyr etanol med skattesubventionering så döljer man problemet med ineffektiv produktion, vilket inte gynnar miljön. Det bästa för miljön är att tillämpar marknadsekonomi, fri konkurrens, frihandel och internalisering av externa kostnader; subventioner och regler som sendvrider konkurrensen bör undvikas.

Detta ställer också frågan om vad som bör räknas som en miljöbil på sin spets. E85-bilar, s.k. flexifuel, går lika bra att köra på vanlig bensin som på E85 (eller valfri blandning av bensin och E85). De flesta kör på det bränsle som blir billigast, om inte E85 är billigare så kommer de flesta köra på vanlig bensin. E85-bilar ger inga som helst miljöfördelar jämfört med motsvarande bensinbilar om de körs på bensin. Därför bör inte E85-bilar per automatik räknas som miljöbilar och ges förmåner, t.ex. den skatterabatt på 10000:- som Alliansen föreslagit. Däremot så kan man räkna E85-bilar som dessutom är väldigt bränslesnåla (vilket de flesta inte är) som miljöbilar.

Ett effektivt sätt att snabbt minska bensinanvändningen är att blanda in mer etanol i all bensin. Idag blandar man in 5 %, men i stort sett alla bilar klarar minst 10 % utan problem. Detta kräver dock ändring av EU-regler.

Regeringen bör:

 • inte sänka momsen på E85.
 • inte per automatik räkna alla E85-bilar som miljöbilar.
 • verka inom EU för att säkna (eller helst avskaffa) tullarna på import av bioetanol som bränsle.
 • verka inom EU för att tillåta 10 % låginblandning av etanol i all bensin.

10 kommentarer till “Miljöbilar och etanol”  

 1. 1 Magnus

  Mmm… det är också därför värt att diskutera varför just Etanol varit det som skall finnas på varje mack.

  Det tror jag kan ge bakslag om några år då det inte alls är säkert att det är Etanol som bilarna drivs på… får jag gissa tror jag faktiskt inte Etanol kommer att gå till baka.

 2. 2 Erik Sandblom

  Importtullar på Brasiliansk etanol är ingen dum idé så länge transporterna från Brasilien sköts med miljöfarligt bränsle. Marindiesel är väl en av de smutsigaste bränslen som finns, eller?

  Det är bra att det kommer så många alternativa drivmedel, men det bästa är att använda mindre, och det kan man göra genom att planera sina resor, åka kollektivt och cykla. En bra fällbar cykel gör att man kan cykla i “fel ände”.

  http://eriksrailnews.com/archive/bikes.html
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Hopfällbar
  http://www.n24.se/apps/print/print.asp?path=/dynamiskt/efterborsen/did_13805287.asp

  Järnväg är ett bra alternativ då det drar mindre energi och kan drivas på lika många medel som bilar, plus el via strömskena eller kontaktledning, alla dessutom i valfri kombination.
  http://www.banverket.se/templates/StandardTtH____3853.asp

 3. 3 Mikael Ståldal

  Sjötransporter sker förvisso med miljöskadligt bränsle, som dessutom är helt befriat från miljöskatter. Samma sak gäller flyget. Det är ett problem, och man bör verka för att internalisera de externa kostnaderna för internationell sjö- och flygtrafik.

  Men etanol från Barsilien är inte det enda som transporteras med fartyg till Europa, och att bara ta tullar på det blir godtyckligt och inkonsekvent. Det finns ingen koppling mellan dessa tullar och utsläppen från transporterna.

  I övrigt håller jag med.

 4. 4 Waldemar Ingdahl

  Jag ställer mig väldigt undrande kring etanolen och dess framgångspotential.

  Dess skatterabatt är enbart möjlig så länge den är ett bränsle som används på marginalen. Kan verkligen vår nye finansminister hålla sig borta från skatteintäkter på 40 miljarder kronor?

  För den som vill läsa mer om etanol, miljöbilar och bilism ur ett liberalt och teknikoptimistiskt ber jag att få rekommendera ett tal jag höll i frågan i Malmö ifjol.

  Det liberala skiljelinjen går vid om vi ser människans handlingar som ett problem som måste begränsas, och inte som en lösning.

 5. 5 Erik Sandblom

  Waldemar, när det gäller transporter så är det ofrånkomligt att människans handlingar måste begränsas. Den miljövänligaste transporten är den som inte sker alls, så länge vi förbrukar fordon av metall eller plast. Det är i stort sett bara simning och kanske promenader som kan ske helt och hållet hållbart.

  Jag ser inte din liberala skiljenlinje som särskilt relevant. Däremot har transporter blivit billiga genom oljan, och därför tycks folk anse att det är statens ansvar att tillhandahålla billiga drivmedel samt avgiftsfria vägar. Det är en väldigt oliberal hållning, och det är den stora utmaningen idag.

 6. 6 Lubbe Ferrysson

  *** Däremot har transporter blivit billiga genom oljan, och därför tycks folk anse att det är statens ansvar att tillhandahålla billiga drivmedel samt avgiftsfria vägar. Det är en väldigt oliberal hållning, och det är den stora utmaningen idag.

  Ca. 70% av drivmedelspriset är skatt? Till och med om staten financierar
  utbyggnad av vägar med drivmedelskatten blir det en rejäll summa över.
  Är det inte fel att tala om “billiga drivmedel” och “avgiftsfria vägar”?
  Och vad är liberalt i en skatt som är 70% av priset?

 7. 7 Ludvig Hoffman

  Såg att bilskatten numera kommer baseras på hur mycket koldioxid bilen beräknas släppa ut (olika faktorer för olika bränslen).

  Varför lägger man inte hela bilskatten på själva bränslet???

 1. 1 Miljöbilspremie at Bloggregeringen
 2. 2 Mikael Ståldal » Arkiv » Etanolbluffen avslöjad
 3. 3 Etanolbluffen avslöjad at Bloggregeringen

Kommentera

Du måste logga in för att kommentera.