Ett av de allra bästa sätten att höja effektiviteten inom vården är att låta patienterna som ska utnyttja vården välja själva. Det säger sig självt att en restaurang med ett smutsigt kök, äcklig mat och otrevlig personal inte blir långlivad på den extremt konkurrensutsatta marknad som restaurangbranschen är.

Av någon anledning så kortsluts detta när det gäller vården, och de mekanismer som ska säkerställa att det dåliga motas bort och det bra premieras förbjuds i lag. Idag är det t.ex. förbjudet att göra vinst på att ge god vård.

Inte nog med att man konserverar dåliga vårdcentraler, sjaskiga akutavdelningar, nedsmittade operationssalar och personal som nöts ned av pålagor och arbete – man ser till att ta bort de mekanismer som skulle vara effektivast med att få bort detta.

I Göteborg har hälso- och sjukvårdskansliet inom Västra Götalands-regionen, som är den enhet som beställer vård, gjort en enkät där man har kommit fram till att privata vårdinrättningar får högst betyg medan bottennoteringarna “toppas” av offentliga vårdinrättningar.

Det finns ett antal saker som borde göras: för det första borde alla konstiga stopplagar som finns rivas upp snarast; för det andra borde privat verksamheten inom vård- och omsorg uppmuntras; för det tredje måste principen läggas om så att pengarna följer patienten istället för att patienten följer pengarna (som är principen idag). Den enskilde ska helt fritt kunna välja vilken vårdcentral han eller hon vill i hela landet, och vad offentlig finansiering som nu finns ska ges till det vårdföretag som patienten väljer. Man ska också ta bort alla onödiga regler som förhindrar patientflytt mellan vårdföretag vare sig de är offentliga eller privata.

När detta har skett så kommer de mekanismer som bevisligen funkar inom alla andra verksamheter också börja gälla inom vård- och omsorg, och vi kommer att se en dramatisk ökning av kvalitet och tillgänglighet framöver.

Ja, förutom under en tid när de dåliga vårdcentralerna och sjukhusen slås ut av att de ur vårdapparaten befriade patienterna vägrar ge dem pengar.

Länk till Göteborgs-Posten – Sverige – Privata vårdcentraler får högt betyg