Avskaffa TV-licensen

Det har varit mycket uppståndelse kring att ett antal statsråd i den nya regeringen inte betalat TV-licensen.

Det bästa sättet att hantera detta är att så fort som möjligt avskaffa TV-licensen! Det är en sällsynt dum konstruktion som lider av ett flertal brister.

Storebror ser dig

TV-licensen gör att staten har ett register över alla bostäder där det finns TV-mottagare. Den informationen borde staten inte ha.

Under nazi-Tysklands ockupation av Norge under andra världskriget sände Storbritannien anti-nazist-radio över Norge. På den tiden var det inte så vanligt att folk hade en radiomottagare och tyskarna försökte leta upp dem för att förstöra dem och straffa innehavarna. Tänk om Norge före ockupationen hade haft radiolicens och norska staten haft ett register över alla radioinnehavare i Norge. Det skulle förenklat jobbet för tyskarna betydligt. Om Sovjetunionen hade ockuperat Sverige på 60-talet skulle de kunnat utnyttja statens TV-licensregister.

Nu är TV-innehavet så utbrett att registret troligtvis inte är lika intressant längre. Men det är ändå onödigt och olämpligt att staten sitter på ett sådant register.

Snart springer tekniken ifrån

I en snar framtid kommer många att titta på TV via Internet och mobiltelefon istället för på en traditionell TV-apparat. Då kommer dagens licenssystem få stora problem. Ska man behöva betala licens för att ha dator och mobiltelefon i framtiden?

Dålig träffsäkerhet

Syftet med TV-licensen är att finansiera Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion, de som bedriver public service-verksamhet i Sverige. Men kriteriet för att betala avgift är att inneha TV-mottagare. Det innebär att de som bara vill titta på TV3 och MTV också behöver betala TV-licens, medan de som skanar TV men lyssnar mycket på P1 på radio slipper betala.

Dyr administration

TV-licensen hanteras av det statliga bolaget Radiotjänst, vars enda syfte är detta. Om TV-licensens avskaffades kunde Radiotjänst läggas ner. Radiotjänst kostar 156 miljoner per år, att hantera det på annat sätt skulle säkerligen bli betydligt billigare.

Alternativ finansiering av public service

Om vi ska behålla public service i dagens form så bör det finansieras genom de statliga skatterna, precis som allt annat som staten sysslar med. Många menar att det är olämpligt att finansiera public service genom vanliga anslag i statsbudgeten, eftersom det hotar oberoendet av regeringen. Det finns dock sätt att lösa detta på.

Antingen kan man stifta en lag som säger att public service varje år ska tilldelas ett visst indexreglerat belopp (som automatiskt räknas upp med inflationen) ur statskassan. Då blir regeringen bunden av detta när den gör statsbudgeten.

Eller så kan man bygga upp en fond vars avkastning går till public service. Det kan lämpligtvis göras med intäkterna från de försäljningar av statliga bolag som planeras. Då blir det en indirekt skattefinansiering eftersom dessa intäkter annars hade kunnat användas för att amortera på statsskulden och därmed minska statens ränteutgifter.


6 kommentarer till “Avskaffa TV-licensen”  

 1. 1 Lennart Regebro

  Inte bara internet och mobiltelefoner är ett problem, utan en relativt gammal teknik är också ett problem. Jag har sedan flera år en TV-mottagare i min dator, och kan alltså se på TV. Jag skulle kunna bjuda in en kontrollant till min lägenhet, och dom skulle nöjda lämna mig i tron att jag inte har en TV, eftersom den inte syns om man inte monterar ner datorn, kollar vilka expansionkort jag har, och slår upp just mitt expansionkort hos tillverkaren för att bekräfta att det kan ta emot PAL-TV.

  Den franska staten har insett detta, och insett att det är orättvist att kräva att man betalar för något som dom i praktiken inte kan eller har lust att kontrollera, och därför betalar man i frankrike inte TV-licens för mottagare i datorer. Men det betyder att dom som har ett kort i datorn kan se på TVutan att betala, vilket också är orättvist. Det enda rätta är alltså att avskaffa TV-licensen.

  Sedan kan man ju undra hur detta är en “public service” om man måste betala för att kunna utnyttja den. Så brukar inte offentliga tjänster fungera.

 2. 2 Jörgen Modin

  Hela idén med TV-kanaler och stora produktionsenheter är omodern. Framtiden ligger i mindre produktionsenheter (i analogi med bloggar), och distribution över nätverk typ Internet.

  Produktionsutrustning för TV har varit fantastiskt dyr och har därför krävt stora investeringar för att överhuvudtaget kunna sända. Och om man väl haft kapaciteten att göra program, så tillstötte problemet med ett begränsat frekvensband, där det funnits plats för få kanaler.

  Med de enorma framsteg som gjorts i överföringskapacitet i luften och via kablar så finns det snart sagt bandbredd till alla (ropen skalla). Videokamera med DV-upplösng och en timmes inspelningstid finns i nästa generation av Nokia mobiltelefoner.

  I framtiden kommer därför ett public service-innehåll, av vad slag man nu menar att detta innebär, vara tillgängligt utan offentliga medel eller licenspengar. Svårigheten kommer att vara att få folk att titta på det.

 3. 3 Emil Eklindh

  Public Service i alla ära men är det rätt att vi skall betala för att SVT skall köpa in stora hollywood produktioner för att sända på fredagskvällen? Många säger ju att Radiotjänst tar in pengar för att SVT skall kunna sända “smalare” program. Jag vet inte om hollywood filmer och prisbelönta TV-serier räknas som “smalare” program.

 4. 4 Robin Hood

  Sälj ut SVT och SR istället. De sänder bra program och har många tittare/lyssnare. De skulle klara sig alldeles utmärkt på en fri marknad. Det är omoraliskt och oetiskt att med tvång tvinga konsumenter köpa dessa bolags tjänster.

 5. 5 Annika

  Det är lite lustigt det där med en fast tv-avgift. Vi som lever runt existensminimum har som jag förstår reglerna kring socialbidrag rätt till tv. Om jag sökte, skulle jag alltså kunna få socialbidrag för att betala en skatt med andras skattepengar. I själva verket vore det det enda sättet för mig att göra rätt för mig. Knas.

Kommentera

Du måste logga in för att kommentera.