Mauricio Rojas beklagar sig i gårdagens Dagens Nyheter, på debattsidan, att alliansen har försuttit ett gyllene tillfälle för en kompromiss om invandringspolitiken. Det kan man ju tycka, förstås, och man kanske kan efterlysa en mera partiöverskridande kompromiss.

Utgångspunkten måste vara att det är bättre att börja på nytt och från början utgå från ett individperspektiv där människor får komma hit och söka jobb så mycket de vill, och om de får jobb så får de enkelt ett uppehållstillstånd. Och enligt debattartikeln är det vad man kommer att föreslå, i stort sett.

Ur Mauricio Rojas debattartikel; om de bra delarna av förslaget som kommer:
Det första av dessa förslag syftar till att avskaffa det gästarbetarsystem som vi hittills har haft, med korta arbetstillstånd som inte har gått att förlänga. I stället inriktas nu förslaget på att underlätta en permanent bosättning i Sverige, med initialt tillfälliga arbetstillstånd som enkelt kan förlängas för att efter några år – fyra år enligt majoritetsförslaget – lika enkelt kunna omvandlas till permanenta uppehållstillstånd. Vandelsprövning förekommer givetvis i samtliga fall.

Det andra och mest innovativa av dessa förslag är införandet av så kallade arbetssökarvisum, som ger möjlighet åt icke EU-medborgare att komma till Sverige och under tre månader söka jobb. Förutsättningen är att det ska handla om personer som söker jobb inom ett yrke som arbetsmarknadsmyndigheterna har förklarat som bristyrke och att man i övrigt uppfyller villkoren för visering inom ramen för Schengenavtalet.

Det tredje förslaget som är värt att uppmärksammas gäller en kraftig förenkling av proceduren kring tillståndsgivningen och (enligt majoritetsförslaget) arbetsmarknadsprövningen. Det ska sammanlagt ta max tio dagar att få en tillståndsansökan prövad.

Men därefter går meningarna isär. S och V vill ha en lösning som går ut på ett storstatligt detaljreglerande av den nya immigrationspolitiken där myndigheter ska få sista ordet i alla ärenden. M, C, Kd och Mp har däremot reserverat sig mot detta och vill ha en system som “ger arbetsgivarna full frihet att anställa utländsk arbetskraft under förutsättning att arbetserbjudandet är seriöst och har varit registrerat på Ams hemsida i minst tio dagar”.

Det senare förslaget är naturligtvis mycket bättre. Men Rojas tycker att man ska acceptera S och Vs storstatlighet, fast ändå inte. Alla immigrationsärenden ska fortfarande får avslutas av myndigheter, men med skillnaden att “denna prövning kan emellertid göras på olika sätt och kombinera den övergripande myndighetsbedömningen med arbetsgivarens konstaterande av en faktisk bristsituation”.

Är det storstalighet så är det storstatlighet, och det kan naturligtvis inte vara upp till staten att bestämma behoven i småföretag runt om i landet. Det måste företagaren själv avgöra, och om företagaren tycker sig ha behov för utländsk specialkompetens till sin verksamhet så ska naturligtvis inte myndigheter lägga hinder ivägen för detta.

Så nej, Mauricio. Tänk om, tänk rätt. Regeringen ska gå på M, C, Kd och Mp:s linje.
Björn
/Näringsministern

Länk till DN – Debatt – “Bäddat för strid om invandring


2 kommentarer till “"Bäddat för strid om invandring”  

  1. 1 Robin Hood

    Mauricio är bra på ett sätt, han skiter högaktningsfullt i alla tabun och politisk korrekthet. Tyvärr så har han ofta otur när han tänker.

  2. 2 Robert Nordman

    Det är ju lätt att se en bevekelsegrund här, nämligen att han skulle lyckats få total enighet, och därmed inte riskera att beslutet rivs upp hursomhelst. Men visst gick han vilse när han riktade sig mot det målet. När det nu blir strid som det verkar så ska naturligtvis rätt strid tas, och han får banne mig släppa den kompromissviljan.

Kommentera

Du måste logga in för att kommentera.