Protest mot Kinas avrättande av flyktingar

Jörgen Modin