av Mikael Ståldal och Jörgen Modin

EU har tyvärr satt sig i ett säkerhetspolitisk dåligt läge gentemot framförallt Ryssland. Orsaken heter energi: EU har idag ett stort beroende av rysk energi och det kommer att bli större. Denna utveckling måste brytas.

Till EU:s toppmöte i finska Lahtis var Rysslands president Vladmimir Putin inbjuden i syfte att diskutera energi. Se artikel i DN.

Problemet

Sverige är idag, genom elnätet, hoplänkat med övriga Europa. En störning i energisituationen i Europa kommer därför att påverka oss direkt. Det går därför egentligen inte att driva en enbart svensk energipolitik. Energifrågorna måste upp på EU-nivå.

77 % av oljan och 53 % av naturgasen som används i EU kommer från länder utanför EU (EU har egen produktion främst i Danmark, Storbritannien och Nederländerna).

EU:s oljeimport kommer huvudsakligen från

 • Ryssland
 • Norge
 • Saudi-Arabien
 • Libyen
 • Iran

…i fallande ordning.

Naturgasimporten kommer huvudsakligen från

 • Ryssland
 • Norge
 • Algeriet

Förutom Norge är dessa länder är inte att betrakta som pålitliga
energileverantörer.

Naturgas är svårt att lagra i större mängd, och ett plötsligt importstopp kan snabbt få stora konsekvenser. Det fick Ukraina erfara när Ryssland stängde av gaskranen tidigare i år. Ryssland har visat att man inte drar sig för att använda sin gasexport som politiskt påtryckningsmedel, och det är inte otänkbart att även EU kan råka ut för detta. Därför finns därför starka säkerhetspolitiska skäl för att EU bör minska sitt beroende av rysk naturgas. Att börja importera mer från Algeriet eller Iran (som har stora naturgasfyndigheter) är ingen bra lösning. Från Norge importerar vi redan så mycket som går.

Alltså bör EU sträva efter att minska sin användning av naturgas så att vi bara behöver importera från Norge. Det innebär att naturgasanvändningen bör halveras, vilket motsvarar 2400 TWh per år. Tyvärr är trenden snarare att naturgasanvändningen ökar, och resultatet från toppmötet är att man ska säkra importen från Ryssland snarare än att minska beroendet!

Det finns samma problematik med oljan, även om det inte är lika akut. Därför bör man även sträva efter att minska oljeanvändningen.

Minskad användning av kol viktigt

Detta får inte leda till att användningen av konventionell kolkraft ökar, eftersom det skulle ha förödande miljökonsekvenser. Tvärt om bör även användningen av konventionell kolkraft minskas. Faktum är att kolkraft är mycket smutsigare än oljekraft. Dessutom har jorden mycket mer kolreserver än olje- och naturgasreserver, vilket gör att det potentiella koldioxidutsläppen från kol är väldigt mycket större än de från olja och naturgas.

Vad som måste göras

Först och främst måste kärnkraften byggas ut kraftigt i EU. Det finns ingen möjlighet att undvika detta, utan att både förstöra miljön och samtidigt försätta oss i beroendeställning till Ryssland. Ett EU som är beroende av Ryssland kan inte fatta självständiga beslut, och kan inte heller påverka situationen för de mänskliga rättigheterna i Ryssland på ett effektivt sätt.

Idag finns det 147 kärnkraftsreaktorer i EU. Den nya kärnkraftsreaktor som håller på att byggas i Finland kommer ge cirka 12 TWh per år. För att ersätta hälften av naturgasen skulle EU alltså behöva bygga 200 nya kärnkraftsreaktorer. Om alla EU-länder följer Finlands exempel och tillåter ny kärnkraft så är vi övertygade om att en hel del nya kommer att byggas inom en snar framtid. Men det kommer att bli svårt och ta tid att få så många som 200, så andra åtgärder måste också till parallellt:

 • Effektivisera och minska energianvändningen.
 • Satsa på förnybara energikällor.
 • Satsa på produktion av biogas som kan ersätta naturgas.

Och några saker som absolut inte får göras:

 • Bygga nya naturgasdrivna kraftverk
 • Avveckla fungerande kärnkraftverk (som Sverige gjort och Tyskland gör)

Mikael Ståldal, energiminister
Jörgen Modin, utrikesminister


21 kommentarer till “200 nya kärnkraftsreaktorer bör byggas i EU”  

 1. 1 Per F Pettersson

  200 reaktorer borde betraktas som ett minimum. Ymnig tillgång på ren och billig elenergi kan leda till att elbilar blir väldigt ekonomiskt fördelaktiga då de kan tankas billigt från elnätet. Våra oljepengar går idag direkt till teokratier och diktaturer som sponsrar islamofascism. Kanske är det nödvändigt att bryta oljeberoende för att få fason på mellanöstern.

  Intressant på energi & miljöområdet:
  Plasma Arc Waste Disposal
  Flywheel Batteries
  Focus Fusion
  Pebble-bed reactors

  Jag vet inte riktigt vad det heter på svenska, så jag orkar inte översätta.

 2. 2 Bulten i Bo

  För att ersätta hälften av naturgasen skulle EU alltså behöva bygga 200 nya kärnkraftsreaktorer.

  Och fortfarande ska alla byggas av den fria marknaden och utan ett öre i staliga subventioner och/eller lånegarantier?

 3. 3 Mikael Ståldal

  Ja, kraftverk av alla slag bör byggas och drivas utan statliga subventioner. Liksom gasledningar och kolgruvor.

 4. 4 Erik

  Bulten i Bo borde skaffa ett liv.

 5. 5 Jörgen Modin

  En del smörar ordentligt för Ryssland vad gäller energi:

  Aleksandr Lukashenko has called on Gazprom not to increase gas prices for Belarus next year, saying that the Belarusians would die for Russia if the West decided one day to attack it.

  “If tanks start rolling from there to Russia, we will be dying here for Russia,” he told a group of Russian reporters in Minsk on Friday. “And our people should be ready for this.”

  Och han fortsätter i Lukashenkostil:

  We give food and drink to Russians that are kicked out of Lithuania as dogs if they fall in discharge there for some reason
  ..
  Hundreds of people were there. We received and accommodated them, gave them food and drink. They bore children there and named them after me

 6. 6 Bulten i Bo

  kraftverk av alla slag bör byggas och drivas utan statliga subventioner

  Men då förstår jag överhuvudtaget inte vad bloggregeringen har med detta ärende att göra. Det enda ni vill är ju att marknaden ska få tillåtelse att bygga sina egna kärnkraftverk utan någon som helst statlig inblandning.

  Rubriken på inlägget ska väl då inte var det planekonomiskt inspirerade “200 nya kärnkraftsreaktorer bör byggas i EU ” utan borde väl istället lyda ungefär:

  “Låt marknaden få bygga de kärnkraftverk den anser att det behövs”

  Vet ni överhuvudtaget om det finns något företag som är berett att utan statliga garantiier ge sig in i ett sådant projekt?

 7. 7 Jörgen Modin

  Det där var ett förvirrat inlägg. Rubriksättning åsido, vad är kärnfrågan(!) du vill diskutera?

 8. 8 Bulten i Bo

  Kärnfrågan är, med vilka åtgärder ska bloggregeringen fixa fram de kärnkraftverk som de anser behövas?

 9. 9 Mikael Ståldal

  Idag är det i Sverige, liksom i flera andra EU-länder, förbjudet att bygga nya kärnkraftsreaktorer. I Sverige står det i Kärntekniklagens 5 a §. Vi vill upphäva detta förbud.

  Dessutom bör den särskilda effektskatten på kärnkraft som finns i Sverige tas bort.

 10. 10 Bulten i Bo

  Det ska bli tillåtet att bygga kärnkraftverk igen, det sk införas skattelättnader, det är alltså de enda åtgärderna som ni anser behövas för att marknaden trollar fram de 200 kärnkraftverk som ni i rubriken anser behövas i EU?

  Fortfarande förstår jag dock inte varför ni rubriksätter med 5-årsplansdoftande alster som “200 nya kärnkraftsreaktorer bör byggas i EU” och istället inte skriver det som ni tycker, dvs, “Låt marknaden byggga sina kärnkraftverk om den känner för det”.

  Om ni vill se hur några regeringskollegor till er mer konkret försöker fixa fram kärnkaftverk rekommenderar jag en tripp över pölen:

  När den presenterade sin berömda energiplan år 2001 förklarade Bush att ”Amerika bör öka användningen av en ren och obegränsad energikälla – kärnkraft. Den kan ge tio-tusentals megawatt elektricitet till rimlig kostnad, utan att vi släpper ut ett gram växthusgas i atmosfären.” I budgeten för 2006 ökade Bushadministrationen bidragen till kärnkraft med fem procent, trots att de totala energianslagen sänktes. Kongressen gjorde samma sak: förutom att ge kärnkraftsindustrin 7 miljarder dollar i bidrag till forskning och utveckling, och 7,3 miljarder dollar i rena skattelättnader, gavs lånegarantier och försäkringar för nya reaktorer – allt garanterat av skattebetalarna.

  Källa

  Men sådan bidragspolitik har jag fattat att bloggregeringen tar kraftigt avstånd ifrån.

 11. 11 Lennart Regebro

  Marknaden trollar inte, så frågan är felställd. Men för att förtydliga:

  Idag har alla (eller i alla fall dom flesta) energislag en massa statligt stöd, medans kärnkraften istället har hinder. Det enda som behöver göras för att sätta igång en övergång mot kärnkraft är att avskaffa hindren för kärnkraften, samt att på ett eller annat sätt se till att ha miljöavgifter eller miljöskatter på energislag som är miljöfarliga, till exempel genom miljöavgifter på utsläpp. Då kommer fossila bränslen bli dyra, medans kärnkraft och andra miljövänliga energislag blir billiga och konkurrenskraftiga.

  Siffran 200 är en siffra på hur många som kärnkraftverk som behövs. Att man säger att det bör byggas 200 betyder inte att man säger “staten skall bygga 200 kärnkraftverk”.

 12. 12 Bulten i Bo

  Nu rycker tydligen bloggstatsministern in och kör över sina ministrar och berättar om hur man ska få marknaden att bygga dom kärnkraftverk som bloggregerringens utrikes och miljöminister utlovar:

  Det enda som behöver göras för att sätta igång en övergång mot kärnkraft är att avskaffa hindren för kärnkraften, samt att på ett eller annat sätt se till att ha miljöavgifter eller miljöskatter på energislag som är miljöfarliga, till exempel genom miljöavgifter på utsläpp

  Raka puckar, men den som är insatt i Sveriges energiförsörjning och klarar att läsa igenom floskler inser sdirekt att vad statsministern därmed utlovar är höjda bensinskatter för att sänka skatterna på kärnkraft.

  Så då ser vi fram emot bloggposten där floskleriet slopats och de raka puckarna presenteras klarspråk, lämpligen med rubriken “Bloggregeringen kräver höjd bensinskatt”.

  Men fortfarande är det ont om konkreta förslag hur marknaden ska trolla fram dom kärnkraftverken som bloggregeringen lovar sina väljare. Inte ens i det genomsocialistiska USA med sina kärnkraftssubventioner har det ju blivit någon byggboom i branschen. Finns det någon anledning att tro att det skulle gå lättare i Sverige och detta t.o.m. utan det amerikanska bidragssystemet.

 13. 13 Lennart Regebro

  “statsministern därmed utlovar är höjda bensinskatter för att sänka skatterna på kärnkraft.”

  Det tycker jag är en utmärkt idé, ja. Konkreta förslag på trolleri har vi inga, eftersom vi inte sysslar med magi. Konkreta förslag på politik har du fått massor av.

 14. 14 Jörgen Modin

  >Kärnfrågan är, med vilka åtgärder ska bloggregeringen fixa fram de kärnkraftverk som

  >de anser behövas?

  Problemet består av två komponenter, en som handlar om miljöpolitik och en som handlar om säkerhetspolitik. Miljöpolitiskt gör det ingenting om de nya kärnreaktorerna ligger i t ex Ryssland. Men säkerhetspolitiskt gör det det.

  Kärnkraft är, jämfört med alternativen, gott. Den har mindre miljöpåverkan och kan placeras inom EU. Uran finns framför allt i länder såsom Sverige, Kanada och Australien. Lagstiftning och annat regelverk skall därför inte gynna mer skadlig och mer utsatt energiframställning. Man bör t ex inte ha förbud mot nya reaktorer, lägga ner gamla och samtidigt öka kolkraften.

  Om jag förstår dig rätt så menar du att det finns oöverstigliga hinder med att bygga nya kärnkraftverk. Det låter helt orimligt med tanke på att Finland just bygger ett och att Frankrike har massor. De nya reaktorerna behöver inte ligga i Sverige. Men de får gärna göra det.

  Rubriken är satt ur säkerhetspolitisk synvinkel, därav konkretionen i antal reaktorer. Dessutom tycker jag man kan vara konkret och exemplifiera i titel på en bloggpost. Har du inga större synpunkter så är det ju OK.

 15. 15 Johan Richter

  Kärn(och vatten-)kraftverk är ju billigare i drift än andra kraftverk. Den största anledningen till att Sveriges elföretag gör så stora vinster är ju att de producerar el från vattenkraftverk och kärnkraftverk men kan ta samma pris som den el som produceras från kolkraftverk. Om det blev tillåtet att bygga fler kärnkraftverk tror jag nog at vi kan utgå från att företag inte försuttit chansen till att göra vinster genom att bygga kränkraftverk.

 16. 16 Bulten i Bo

  Så gott som all kärnkraft som byggts i världen har gjorts med statliga lånegarantier i botten

  Nu lovar bloggregeringen att de som första regering i världen ska avskaffa sådant. Därför finns det all anledning i välden för alla kärnkraftmotståndare att lägga sin röst på dessa liberala filurer; bättre politik för att omöjliggöra en kärnkraftutbyggnad finns inte!

  ABB och Vattenfall kommer nog att dra djupa suckar och nostalgiskt längta sig tillbaka till Erlander och Palmes dagar.

 1. 1 Stoppa gasledningen at Bloggregeringen
 2. 2 Mer kärnkraft behövs för vår skull - och Estlands at Bloggregeringen
 3. 3 Björklunds kärnkraftsförslag i linje med Bloggregeringens 200 nya reaktorer i EU at Bloggregeringen
 4. 4 Mikael Ståldal » Arkiv » Bättre utan NordStream

Kommentera

Du måste logga in för att kommentera.