I en intervju i DN så säger finansminister Anders Borg (m) att han “inte har något emot att värnskatten slopas, men endast om finansieringen görs från höginkomsttagarna själva”.

Ett sådant uttalande tyder på att han ser Sveriges skattesystem som fördelningspolitiskt perfekt, och att varje förändring som gynnar en viss grupp (särskilt om det råkar vara höginkomsttagare) måste kompenseras för att återställa balansen.

På detta sätt brukade socialdemokratiska finansministrar uttala sig, och det är ganska naturligt att de såg det skattesystem som de själva utformat som perfekt. Men att en nytillträdd moderat finansminister säger samma sak är anmärkningsvärt.

Det är trist att den nya borgerliga regeringen inte har större invändningar mot det skattesystem som socialdemokraterna byggt upp än så.


2 kommentarer till “Anders Borgs socialdemokratiska skattepolitik”  

 1. 1 Danne Nordling

  Det är kanske inte förvånande att en finansminister som nyligen sagt att han har samma värderingar som “en socialdemokrat” också tycker att inkomstfördelningen är den rätta. I praktiken är nog det mesta av sådana justeringar som användes vid den stora skattereformen 1991 uttömda. Då blir det inget avskaffande av värnskatten.

  Teoretiskt skulle Borg kunna använda sig av mera trubbiga finansieringsmetoder. När förmögenhetsskatten av skaffas inför han en inkomstberoende förmögenhetsavgift – dvs en förmögenhetsskatt för personer med mer än t ex 500 000 kronor i årsinkomst.Den kan utsträckas till att också gälla fastigheter. Ett problem är dock de marginaleffekter som skulle uppstå. Men det kanske går att mildra dessa genom ett utsträckt intervall…
  /DNg

 2. 2 Johan Richter

  Det är tråkigt, speciellt eftersom en avskaffad värnskatt förmodligen vore bra för tillväxten. Den uppmuntrar inte till utbildning och framförallt uppmuntrar den inte till att utbilda sig till de yrkena som näringslivet vill ha och är beredda att betala höga löner för.

  Värnskattens avskaffande kan lämpligen finansieras med avgifter för att studera på universitet och högskolor. Vänstern kommer förstås påstå att det skulle bara göra det möligt för höginkomsttagare att studera men det är helt fel. Studielånen bör fortfarande finnas kvar (men inte studiebidraget förstås).

Kommentera

Du måste logga in för att kommentera.