Det finns inget självändamål med att flytta ut verk och myndigheter till runt om i landet, och det kan bara bidra till en mera ineffektiv förbrukning av skattebetalarnas pengar eftersom verken och myndigheterna måste bygga upp en transportinfrastruktur för att ta sig hit till Stockholm.

Det betyder flera resor, fler hotellövernattningar, mera milersättningar – det blir med andra ord mycket dyrare att driva ett utlokaliserat verk än om det fick vara kvar i Stockholm.

Tyvärr är det Centerpartiet som har drivit på utlokaliseringen av Riksantikvarieämbetet till Gotland, istället för att titta på om ämbetet faktiskt behövs över huvud taget, och istället för att titta på om det är optimalt där det redan finns eller om det skulle bli mera optimalt på plats i Visby.

Nej, tänk om och tänk rätt. Centerpartiet står för mindre stat, mindre centralisering, mera federalism – och därför borde Centerpartiet också verka för att staten fungerar så optimalt som möjligt istället för att spela med i en social ingenjörskonst med tvivelaktigt slutvärde.

Björn
/Näringsminister


4 kommentarer till “Flytta inte ut verk och myndigheter”  

 1. 1 Per F Pettersson

  Det hela verkar basera sig på en felaktig rättvisetanke om att arbetslöshet kan fördelas rättvisare över landet. Om, t.ex, arbetslösheten på gotland stiger på grund så vinner man ingenting på att göra ett antal personer i Stockholm arbetslösa och anställa några på Gotland. Arbetslöshet bör betraktas som ett individuellt problem.

  Det är dock inget fel att ha myndigheter ute i landet. Men istället för att hålla på med att flytta fungerande myndigheter så borde man lägga ned dåligt fungerande myndigheter och ersätta dem med nya ämbetsverk ute i landet.

 2. 2 Fredrik

  Ordet utlokalisering låter negativt, som att verk flyttas ut från där de borde vara till där de inte borde vara. Men svenska staten angår och finansieras av alla svenskar och bör därför finnas i hela Sverige, enligt min åsikt. Det handlar inte enbart om effektivitet och kostnader, och även det behöver inte nödvändigtvis öka. Mycket är billigare utanför Stockholm och kanske ger det tjänstemännen lite tid att utföra riktigt jobb och inte bara springa på onödiga möten också 😉

 3. 3 Henrik, liberal

  Jag tycker att de flesta myndigheterna ska ligga i Stockholm. Det finns dock undantag. Det är bra att Fiskeriverket ligger i Göteborg osv.
  En myndighet ska vara placerad där den kan arbeta bäst! Detta måste vara grundtanken…inte någon konstig kompensationstanke för en regementsnedläggning.
  Nu tar jag bara upp sektorsmyndigheter.
  Länsstyrelser och dylikt ska givetvis ligga ute i landet.

 4. 4 Patrik

  Skrämmande när Sveriges näringsminister inte har koll på landets infrastruktur. “eftersom verken och myndigheterna måste bygga upp en transportinfrastruktur för att ta sig hit till Stockholm” -låter som ett argument taget ur luften. Ett väldigt subjektivt sådant. Att först och främst representera landet i sin helhet som minister och sedan formulera sig på ett sätt som tydligt visar ministerns ambitioner. Jag syftar på “HIT till sthlm”. Kanske dessa ambitioner helt enkelt grundar sig på okunskap? Tydligen tar inte ministern upp argument som lokalhyra, kompetensutvecklingskostnader etc i sina kalkyler. Nej, visste han kanske att inte att Pajala har en flygplats? Och om då en myndighet utlokaliseras dit, är det inte smidigare med att nyttja den IT infrastruktur som redan finns i hela landet? Men det kanske ministern med sina fördomsfulla ögon och öron inte heller velat se lr höra. Och varför en massa möten? Det är något som verkar finnas i STHLM kulturen, något som skulle försvinna och ge mer tid till annat vettigt om dessa myndigheter skulle “uteffektiviseras”.

Kommentera

Du måste logga in för att kommentera.