Det är idag många gånger orimligt dyrt att åka tåg i Sverige. Det är absurt att det i vissa fall är billigare att ta flyget på en sträcka som Stockholm-Göteborg. Hur kommer det sig? Jo, flyget är konkurrensutsatt, flera bolag konkurrerar på sträckan Stockholm-Göteborg. Men SJ har monopol på att köra tåg mellan Stockholm och Göteborg.

Att vissa sträckor upphandlas som idag duger inte, för riktig konkurrens krävs att flera bolag tillåts trafikera samma sträcka samtidigt.

Regeringen nöjer sig dock med att skriva följande i budgetpropositionen:

På persontrafiksidan har marknadsöppningen skett stegvis och i takt med utvecklingen inom EU. Även inom persontrafiken sker en utveckling mot fler operatörer i den upphandlade trafiken. Regeringen ser positivt på detta och anser att det långsiktiga målet bör vara en avreglerad persontrafikmarknad inom järnvägsområdet.

Här skulle vi önska oss en mer offensiv hållning från regeringen. Särskilt mot bakgrund av att Alliansen lovade detta före valet. Vi vill se riktig konkurrens på fjärrtågen i Sverige snarast!

När detta är genomfört så är det också läge för staten att privatisera SJ.

En konkurrensutsatt järnvägstrafik skulle medföra miljövinster då den skulle locka fler resenärer från flyg, bil och buss. Järnväg är det mest miljövänliga sättet att åka (med undantag av cykel).


26 kommentarer till “Avreglera tågtrafiken”  

 1. 1 caridon

  Med risk för att vara en gnällig fan. så mistänker jag att det inte är riktigt så enkelt i verkligheten.

  För att järnvägstrafik ska fungera säkert (med flera aktörer) så måste banverket not planera om systemen ganska ordentligt.

  Sen måste man hantera sådana saker som vem betalar om det är försening av ett tåg så andra tåg försenas osv.

  Inte helt triviala saker.

  Men vist så ska det införas, Det ska bara vara säkert först.

  /C

 2. 2 Vidde

  Jag tycker vi ska reglera tågtrafiken istället. Som det är nu är det helt åt skogen, ja. Men är det inte lite konstigt att i ena inlägget tycka att det är bra att ta bort flygskatten och i nästa tycka att flyget borde vara dyrare än tåget?

  Avregleringar leder till mindre makt och mindre pengar åt staten. På sikt borde detta leda till högre skatt. Är det bra?

 3. 3 Mikael Ståldal

  Vidde, vad menar du med att tågtrafiken bör regleras? Den ÄR redan reglerad! Att göra om ett statligt verk till ett helägt statligt bolag (SJ) är ingen avreglering.

  Jag skrev att tåget borde vara billigare än flyget, inte att flyget borde vara dyrare än tåget.

 4. 4 Johan Richter

  Att tåget är billigare än flyget är samma sak som att flyget är dyrare än tåget 🙂 Och nej Vidde, det finns ingen motsättning. Att flyg skulle vara dyrare än tåg om man genomförde de åtgärder Mikael vill betyder inte att han stödjer alla åtgärder som leder till billigae tåg än flyg.

 5. 5 Vidde

  Oj, vad upprörda alla blev! =) Jag gillar att leka med ord. Jag ska förklara vad jag menar: jag tror inte på att avregleringar löser alla problem automagiskt. Men jag tror inte att regleringar gör det heller.

  När jag skrev att vi borde reglera tågtrafiken menade jag såhär: det är ingen ordning idag. Vad som behöver göras är att vi behöver styra upp det hela. Rätt priser och ordning på tidtabellerna. Och så behöver man en beredskap för denna evinnerliga snö som överraskande nog faller över Sverige nästan varje år.

  Sedan är ju frågan om billigt faktiskt är det viktigaste kravet vi ska ha. Visst ska priserna inte vara helt hundbitna som idag, men när man ger avkall på underhåll och personal för att pressa priserna, då tycker jag att man går för långt. Eftersom detta är ett klart kapitalistiskt beteende tycker jag inte att man ska avreglera.

  Sedan angående flygskatten så är jag för dåligt insatt för att ha en åsikt egentligen, så jag borde inte yttrat mig om det.

 6. 6 Per F Pettersson

  Man ska hålla i minnet att tågtrafiken redan är konkurrensutsatt av andra transportslag. Det är dock inte ett argument mot avreglering utan bara ett konstaterande av att konkurrens redan finns.

  Jag skulle tro att en avreglering skulle tvinga SJ att få ordning på servicen och börja informera på ett vettigt sätt.

  Vidde, konkurrans är en metod för innovation och förbättring genom att testa olika alternativ och belöna de bästa alternativen. Det löser inte alla problem och ibland tillför det nya problem, men generellt så leder det till bättre service, lägre priser och ofta högre löner för de anställda.

 7. 7 Lennart Regebro

  Vidde: “jag tror inte på att avregleringar löser alla problem automagiskt. Men jag tror inte att regleringar gör det heller.”

  Ingen annan här tror nåt av detta heller. Vår poäng är att avregleringar är bättre än regleringar. Man kan säga att avregleringar löser fler och skapar färre problem än regleringar. Detta är en generell regel som har mycket få undantag. Tågtrafik är inget undantag.

 8. 8 Johan Richter

  Däremot så leder ju avreglering oftast faktiskt till lägre löner för de anställda i de avreglerade företagen. När företagen inte har konkurrens gör de övervinster som de kan dela med sig av till de anställda. Speciellt i Sverige, med starka fackföreningar lär den effekten dominera över den lönesänkande effekt som finns av att ha färre potentiella arbetsgivare.

 9. 9 Lennart Regebro

  Men som ju påpekas så har ju tågen konkurrens av andra transportmedel, så några övervinster finns inte. Bara ineffektivitet och regleringar.

  Har du några exempel på att lönerna sänks, för övrigt?

 10. 10 Vidde

  Jag har jobbat i ett avreglerat företag, och jag har ingenting positivt att säga om det. Däremot tror jag inte lönerna sänktes när avregleringen skedde.

  Jag sa inte att jag tror att någon annan tror att vare sig regleringar eller avregleringar löser problem automagiskt. Jag klargjorde bara att jag inte tror det.

 11. 11 Robin Ekman

  “Inte helt triviala saker.”

  Har du någon aning om hur många delar det finns i en motorsåg? Att bygga motorsågar är knappast trivialt, ändå klarar marknaden av det, varje dag. Har du bomullskläder på dig? Om du kollar under avsnittet “Production Structure for Clothing from China in US Shops” i Sudha Shenoys artikel “The Division of Labor is World-Wide” kan du se en förenklad, ofullständig produktionsstruktur för ett vanligt bomullsplagg. Detta sköts helt i det tysta. Jämför det med staters byråkratiska och meningslösa handelsavtal.

  Varför skulle staten, som vi ju alla vet 1) inte drivs med vinstintresse 2) även om den skulle göra det inte skulle kunna veta vad som är lönsamt göra något komplicerat bättre? “Detta är komplicerat, alltså måste staten sköta det!” är bara löjligt. Central”planering” har aldrig funkat, funkar inte, kommer aldrig att funka. Ju mer komplicerat något är, desto starkare är argumentet för att totalt privatisera och avreglera det.

 12. 12 Vidde

  Ehm… Om man avreglerar ett företag kommer ju fortfarande samma personer jobba i företaget. De vet antagligen vad de gör. Jag visste inte att hur komplicerat något är var ett argument för någon av sidorna.

  Vad jag tycker staten ska göra är att kräva att företaget de äger sätter priserna på ett vettigt sätt och så sköter sina uppgifter bättre.

  För övrigt har jag precis bokat min julresa. Jag kommer flyga ner till södra sverige då jag fyndade en billig biljett för detta (450 kronor, dock kräver denna flygning skjutsning till och från flygplatser… ett antal mil), tillbaka upp igen blir det dock tåget, eftersom jag kan få en tågbiljett för ca 800kr, men flyget från platsen jag befinner mig då kostar ca 2000 kr. Är inte det vettigt? Tåget är billigare än flyget…

 13. 13 Lennart Regebro

  “Vad jag tycker staten ska göra är att kräva att företaget de äger sätter priserna på ett vettigt sätt och så sköter sina uppgifter bättre.”

  Det gör staten redan, och uppenbarligen anser du att det inte fungerar. Det finns bara ett sätt som fungerar och det är konkurrens. Så om du vill ha vettiga priser på tåg, så måste du vara för en avreglering.

  “Jag sa inte att jag tror att någon annan tror att vare sig regleringar eller avregleringar löser problem automagiskt. Jag klargjorde bara att jag inte tror det.”

  Bra, då är vi överens alltså. Tågtrafiken bör avregleras.

 14. 14 Vidde

  Oj, jag har att göra med en ordförvrängare! Kanske är du proffessionell politiker? Det är inte jag, och jag har inte gått några ordförvrängarutbildningar heller.

  Jag är emot avregleringar i största allmänhet. Av ideologiska skäl och på grund av mina fasta övertygelser. Du kan få det att se ut som jag tycker något annat genom att förvränga mina ord, men mina åsikter kommer du inte åt.

  Avregleringar löser inte problemen på ett tillfredsställande sätt, enligt mig. Varför skulle jag vilja avreglera då?

  När det gäller att statens krav inte fungerar är det påtryckningsmetoderna som måste ändras. Jag är inte insatt, så jag kan inte säga hur detta problem ska lösas. Tyvärr.

 15. 15 Mind

  Problemet med avregleringar som jag ser det är att det totalt kommer i kapitalismens händer. Och som vi vet så är vinst i princip det enda som kapitalismen egentligen bryr sig om. Den heliga vinsten skulle man kunna säga. Själv så ser jag andra värden här i livet men det klart, om man BARA alltid pratar om vinst och om pengar så då vinner alltid avregleringar och kapitalistiska system. Dock så måste man fråga sig, vinst för vem? För mig?

  Nje, vinst för aktieägarna, vinst för chefer och deras fallskärmar.här.
  För många områden fungerar kapitalism och marknadsekonomi, jag tycker bara inte att infrastruktur gör det. Om t.ex vägverket skulle privatiseras skulle ingen ha råd att bo i Norrland. Om alla ska betala sina egna vägar som går utanför huset så kanske det skulle gå bra i en storstad där det bor mycket folk men knappast i glesbygden.

  Ett annat problem med att avreglera och privatisera statliga bolag blir ju att det nya bolaget då startar i en position av monopol (dit alla bolag strävar att komma), och monopol är väldigt svåra att bryta. Ofta har detta lett till ännu sämre priser för kunderna, men oh ja, VINSTERNA har dock ökat. Så för bolaget är det bra, och för aktieägarna, men inte för folk i allmänhet och särskilt inte dem som handlar i aktier. Man måste nog göra något mer i samband med avregleringar och privatiseringar om det ska funka bra.

 16. 16 Robin Ekman

  “Om man avreglerar ett företag kommer ju fortfarande samma personer jobba i företaget. De vet antagligen vad de gör.”

  Regleringar kan aldrig skapa ex nihilo, producera eller uppfinna, utan endast hindra produktion — vilket per definition är vad de gör: regleringar hindrar vissa produktionssätt från att användas. Det finns inget argument för någon reglering, av samma anledning som det inte finns något argument för att det skulle vara gynnsamt att krossa glasrutor. Man skapar inte genom att förstöra eller förbjuda produktion.

  “Vad jag tycker staten ska göra är att kräva att företaget de äger sätter priserna på ett vettigt sätt”

  Här har vi pudelns kärna. Eftersom staten fundamentalt inte är en aktör på marknaden utan en våldsorganisation kan den inte veta vad ett rimligt pris är. Varför skulle staten veta vad “ett rimligt pris” är, bättre än människorna som säljer produkten ifråga?

 17. 17 Mikael Ståldal

  Mind,

  Jag förespråkar inte att infrastrukturen ska avregleras eller privatiseras. Banverket ska fortfarande vara ett statligt verk och ha hand om järnvägspåren.

  Man ska till att börja med avreglera och konkurrensutsätta, sen privatisera SJ. Det vore givetvis korkat att privatisera SJ om de fortfarande har monopol.

  Sen så finns det redan en rad andra bolag som är beredda att köra tåg, t.ex. Connex.

 18. 18 Lennart Regebro

  Vidde: “Du kan få det att se ut som jag tycker något annat genom att förvränga mina ord, men mina åsikter kommer du inte åt.”

  Det jag gör är att visar att det du säger dig vilja åstadkomma inte hänger ihop med dom åtgärder du förespråkar. I själva verket är åtgärderna du förespråkar (fortsatt reglering och mer statlig kontroll) just det dom har orsakat dom problem du anser behöver åtgärdas. Och diskussionen ovan visar att i grund och botten vet du att det är så. Du är emot avregleringar av princip, trots att du vet att dom är bra.

  “Avregleringar löser inte problemen på ett tillfredsställande sätt, enligt mig.”

  Du kan du ju argumentera för den ståndpunkten. Allt, både teori och praktik, visar dock på att avregleringar och konkurrens är positivt, och löser problemen på det mest tillfredställande sätt som är möjligt.

  “När det gäller att statens krav inte fungerar är det påtryckningsmetoderna som måste ändras.”

  Nej, problemet är att det är staten som ställer krav, och inte folket. Varför anser du att det är politiker som skall bestämma över din tågtrafik, men inte över din flygtrafik, biltillverkning eller dina kalsonger eller ditt tårtbageri? Om du är kapabel att bestämma med när. var, hur, med vem och för vilket pris du vill flyga mellan Göteborg och Stockholm, varför anser du att du inte är kapabel att bestämma samma sak när det gäller ett tåg? Varför kan bara staten bestämma det?

 19. 19 Vidde

  “Varför skulle staten veta vad “ett rimligt pris” är, bättre än människorna som säljer produkten ifråga?”

  Varför skulle vi (konsumenter, eller finns det politiker med i diskussionen?) veta det bättre än de som säljer produkten? 😉 Fråga musikindustrin om de är överens med omvärlden om priset på deras produkter…

  Sedan har jag väl aldrig sagt att jag är mot konkurrens. Jag tycker det är bra om staten äger företag som tillhandahåller tjänster och/eller produkter som är viktiga för att samhället ska fungera. Om det var livsviktigt att varje familj fick en tårta varje dag tycker jag gott att staten kunde tillhandahålla detta åt folket. Därmed inte sagt att det inte kunde ligga ett annat tårtbageri bredvid som bakade tårtor i alla möjliga färger om statens tårtor endast var blågula.

  Det vore nog inte så dumt om staten ägde en av biltillverkarna heller. Då kunde vi rösta om att alla bilar som tillverkades där skulle gå på naturgas eller el eller vad som helst. De som inte diggar detta kan köpa en volvo eller en saab eller varför inte en utländsk bil?

  Förresten, vad mind talar om med monopolställning gissar jag är Telia? De äger nätet eller stationerna eller hur det nu är, och har ju blivit skvatt galna. De har 255 kontakter att koppla in fem hushåll på, men hyr inte ut dessa till billigare bredbandsbolaget (true story). Är det konkurrens? Och så såg jag på Plus att de vill ha 140000 kronor för att dra in telefon till ett hus (vart det nu var någonstans). Är det bra för kunderna? Var den avregleringen verkligen så bra?

 20. 20 Lennart Regebro

  “Varför skulle vi (konsumenter, eller finns det politiker med i diskussionen?) veta det bättre än de som säljer produkten?”

  Köparen vet givetvis bättre hur mycket han är beredd att betala än vad politikern vet. Säljaren vet bättre hur mycket han vill ha betalt än vad politikern vet. Köparen och säljaren kan då ofta komma överens om ett pris. Det priset är, per definition, rimligt.

  Allt du som konsument behöver veta för att kunna veta vad som är ett rimligt pris är alltså att du vet hur mycket du är beredd att betala. Vet inte du det?

  “Fråga musikindustrin om de är överens med omvärlden om priset på deras produkter…”

  Uppenbarligen är dom det, eftersom dom köper produkterna. Då är man, per definition, överens om priset.

  “Jag tycker det är bra om staten äger företag som tillhandahåller tjänster och/eller produkter som är viktiga för att samhället ska fungera.”

  Nu är ju för det första inte tågtrafik viktigt för att samhället skall fungera. Varken Island eller Gotland har råkat ut för nån samhällskollaps, trots bristen på tågtrafik.

  För det andra behöver samhället bara tillhandahålla en sådan viktig tjänst om den inte tillhandahålls annars. Det finns inget som säger att tågtrafiken skulle försvinna bara för att staten slutar reglera och monopolisera den.

  “Det vore nog inte så dumt om staten ägde en av biltillverkarna heller. Då kunde vi rösta om att alla bilar som tillverkades där skulle gå på naturgas eller el eller vad som helst.”

  Det vore oerhört dumt. Vi skulle rösta fram bilar ingen ville köpa, och hela projektet skulle kosta massvis med skattepengar och sedan gå i konkurs. Om folk vill ha bilar som går opå naturgas, då komemr dom köpa bilar som går på naturgas. Svårare än så är det inte. En statlig fabrik är i detta fullständigt onödig.

  “Sedan har jag väl aldrig sagt att jag är mot konkurrens.”

  Nähä, nä, men dåså, då är vi överens alltså: Tågtrafiken bör avregleras.

 21. 21 Vidde

  *skrattar* Du lyssnar ju inte på vad jag säger. Jag har sagt flera gånger att jag tycker att man kan ha både statliga bolag och privatägda, som KONKURRERAR med varandra. Susning.nu: “Avreglering innebär att man tar bort regleringar. Ofta är det statliga regleringar, dvs statliga ekonomiska styrinstrument såsom bidrag för olika typer av näringsverksamhet, punktbeskattning osv, som avses när man talar om avregleringar.” Ok, kan vi nu ha både statliga styrinstrument på ett företag och fria konkurrerande företag? Please?

  Om staten kräver av medborgarna att söka jobb i HELA Sverige, och det råder bostadsbrist så att man inte kan flytta hur som helst, då är Sverige beroende av att medborgarna kan förflytta sig på ett effektivt sätt. Eller är det meningen att alla ska ta bilen?

  Island och Gotland är inte så stora, så där kanske man inte har samma problem om alla tar bilen tvärs över öarna varje dag för att arbeta. Förresten var Gotland en del av Sverige sist jag kollade. Men vi kanske bara pratar om Stockholm med omnejd?

  Angående musikindustrin, har du missat det stora ramaskriet om att ungdomarna minsann inte betalar för de 20000 låtar om året de tankar ner var? Ungdomarna tycker inte att de vill betala för dessa, skivbolagen skickar polisen på dem. Är det att vara överens? Själv är jag överens. Jag tankar bara musik som på lagligt vis är gratis.

  Och jag vet vad jag är beredd att betala för att komma ner till södra Sverige för att träffa mina släktingar; det minsta möjliga priset. Priset styr transportmedlet, varför jag kommer att flyga ner för 450:- och åka tåg upp för 800:-. Jag skulle ta bilen om det var billigast. Men det är det inte. Däremot om det billigaste priset var 2000:- enkel resa blev det inte resor lika ofta, men jag skulle fortfarande resa ibland.

 22. 22 Lennart Regebro

  “*skrattar* Du lyssnar ju inte på vad jag säger. Jag har sagt flera gånger att jag tycker att man kan ha både statliga bolag och privatägda, som KONKURRERAR med varandra.”

  Nej, Vidde, det har du inte sagt, men det är ju trevligt att du tycker det, eftersom konkurrens mellan bolag (oavsett om ett av bolagen är statligt eller inte) kräver just den avreglering som vi har efterlyst.

  Så, Vidde, då är vi ju överens: Tågtrafiken bör avregleras.

 23. 23 Vidde

  “Sedan har jag väl aldrig sagt att jag är mot konkurrens. Jag tycker det är bra om staten äger företag som tillhandahåller tjänster och/eller produkter som är viktiga för att samhället ska fungera. Om det var livsviktigt att varje familj fick en tårta varje dag tycker jag gott att staten kunde tillhandahålla detta åt folket. Därmed inte sagt att det inte kunde ligga ett annat tårtbageri bredvid som bakade tårtor i alla möjliga färger om statens tårtor endast var blågula.”

  Och så kan vi bara ta och läsa här, för nu vill jag inte behöva skriva det igen: JAG vill INTE avreglera NÅGONTING!!!

 24. 24 Lennart Regebro

  Konkurrens på tågtrafiken kräver avreglering. Vilket Micke påpekade i artikeln du kommenterar. Om du är mot avreglering av tågtrafiken så är du mot konkurrens på tågtrafiken. Punkt.

 1. 1 Riktig konkurrens löser järnvägens problem at Bloggregeringen

Kommentera

Du måste logga in för att kommentera.